Mobilfri ungdomsskule

Elevane ved Volda ungdomsskule må no skru heilt av.

Mobilfri Volda ungdomsskule mobilfri for alle elevar – heile dagen. Arkivfoto: Knut Arne Aarset.  Foto: Knut Arne Aarset

Nyheter

Då skal det gjerast ei evaluering av ordninga, som inneber at alle elevmobilar skal vere slått av – heile skuledagen – friminutta inkludert.

Rektor Kvamme opplyser at prøveordninga med mobilfri skule primært er for å unngå unødige distraksjonar gjennom skuledagen.

Ho fortel at då ho i fjor tok over som rektor ved skulen, så merka ho seg at nesten alle elevane gjekk med nasen ned i mobiltelefonen gjennom friminutta.

Ho innførte først mobilfrie friminutt på Folkestad skule med gode erfaringar. Ørsta ungdomsskule har vore mobilfri i eitt år.

Gjer som over 24.000 andre - følg smp.no på Facebook.