Ørskog-rådmann ser mot Ålesund

Rådmannen i Ørskog vil forhandle om å bli storkommune der Ålesund er med.

Ørskog-rådmannen vil starte forhandlinger om å bli en storkommune inkludert Ålesund.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Rådmannen i Ørskog, Synnøve Vasstrand Synnes, anbefaler å gå i forhandlinger med sikte på å etablere en størst mulig regionkommune på Sunnmøre, der Ålesund er med.

Regionkommune

Til kommende formannskapsmøte er rådmannen, i samråd med forhandlingsutvalget, relativt klar på at en stor regionkommune er det beste alternativet:

– Ut ifra målene med kommunereformen og kriterier for god kommunestruktur vurderer en at en regionkommune på Sunnmøre har de beste forutsetningene til å sikre gode og likeverdige tjenester til innbyggerne på lengre sikt, står det i sakspapirene.

Kan ikke stå aleine

Rådmannen er klar på at Ørskog ikke vil være i stand til å levere likeverdige tjenester om kommunen blir stående aleine.

Et annet alternativ er å avklare grunnlaget for sammenslåing med Norddal, Stordal, Skodje og Vestnes til å bli én kommune.

Vasstrand Synnes mener at også dette alternativet vil skape stort nok fagmiljø til å tilby lovpålagte tjenester, men en slik ny landkommune vil kreve at alle de fem kommunene går videre i prosjektet.

– Naturlig del

– Pendlingsmønsteret for Ørskog definerer oss som integrerte i Ålesundsregionen. Ålesund kommune er en naturlig del av vår hverdagsregion. Dersom en skal følge regjeringen sin oppfordring om å bygge kommuner som samsvarer mer med bo- og arbeidsmarkedsregionene vil det være unaturlig å etablere en ny kommune uten byen vår, skriver Vasstrand Synnes.

Rådmannen mener en stor regionkommune vil være til det beste for innbyggerne og regionen.

– Gjennom å alliere seg med andre kommuner, inkludert Ålesund, vil en kunne posisjonere seg i forhold til andre regioner.

Folket skal bli hørt

Likevel anbefales det også å avklare grunnlaget for sammenslåing med nabokommunene. Derfor innstiller rådmannen på at man også skal gå i forhandlinger med Norddal, Stordal, Skodje og Vestnes.

– Innbyggerne skal informeres om forhandlingsresultatene og få mulighet til å si sin mening i god tid før kommunestyret tar forhandlingsresultatet opp til endelig avgjørelse i juni 2016.

Høringen av innbyggerne skal skje i form av spørreundersøkelse. Det blir folkemøte allerede i morgen (mandag) klokka 18 på samfunnshuset i Ørskog.

Motvekt mot Trondheim og Bergen

Vasstrand Synnes sier til smp.no at de har blitt utfordret på å skape robuste og slagkraftige kommuner for framtida.

– Det er to alternativer vi har lagt fram, men det er riktig at vi argumenterer tyngst for en regionkommune. Som nevnt så må alle nabokommunene med i et alternativt samarbeid om vi skal gå for en landkommune. En stor regionkommune vil bli mer slagkraftig, og det vil sette Sunnmøre på kartet på en annen måte, særlig i forhold til å være en motvekt mot Trondheim og Bergen, som er de andre store regionsentrene, sier Vasstrand Synnes.