Kunne ikke lette i uværet «Tor»:

Nærmest umulig for pasienter fra Søre å reise til Ålesund

Helse Møre og Romsdal kan bli nødt til å ha mer flyttbare team om akuttkirurgien i Volda legges ned.

HERJET: I perioder under ekstremværet Tor var det ikke trygt å bevege seg ute på Sunnmøre. FOTO: NILS HARALD ÅNSTAD 

– Det er en av tingene som skal vurderes lokalt

Anne Grethe Erlandsen
Nyheter

Helseminister Bent Høie (H) har i nasjonal helse- og sjukehusplan anbefalt å legge ned akuttkirurgien i Volda basert på for lite pasientgrunnlag.