Styrker vaktberedskapen:

Skal ikke stå uten lege på vakt mer

Den interkommunale legevakta i Ålesund innfører pliktig beredskapsvakt på natt og oppbemanning på legesiden.

Legevakt LEGEVAKT: Natt til 8. august måtte pasientene som skulle til Ålesund interkommunale legevakt sendes til akuttmottaket på sjukehuset. Dette fordi det ikke var lege på vakt i samarbeidet for 86.000. ARKIVFOTO: STAALE WATTØ 

Nyheter

Ålesund kommune brøt loven da åtte kommuner var uten legevakt natt til 8. august i fjor. Minst 86.000 personer var uten tjenesten fordi ingen greide å erstatte to sjuke leger.

Fylkesmannen om legevakt:

Ålesund kommune brøt loven

Det var uforsvarlig av Ålesund kommune å ha legevakt uten lege på vakt. Fylkesmannen krever beredskapsordning og kommer med knallhard kritikk.


Fylkesmannen opprettet tilsynssak, påpekte lovbrudd og kom med krav om beredskapsordning.

To leger ble sjuke – systemet kollapset:

86.000 var plutselig uten legevakt

Natt til lørdag var åtte kommuner og 86.000 personer uten legevakt. Ingen greide å erstatte to sjuke leger.


Slik sikrer de lege på vakt

Nå opplyser virksomhetsleder Torfinn Strand Vingen at et akutt tiltak er beredskapsvakt på alle nattevakter sju dager i uka som del av den pliktige legevaktstjenesten.

86.000 personer stod uten legevakt:

Foreslår at leger går bakvakt for å hindre ny svikt

Skal hindre at 86.000 personer i åtte kommuner igjen står uten legevakt.


– I tillegg bemanner vi opp på legesiden i alle høytider og når det er spesielle arrangementer som tilsier at det vil være økt pågång på legesiden, skriver Vingen i et brev til Fylkesmannen.

LES OGSÅ: Sterke reaksjoner etter legevaktkollaps

Det har i slutten av 2015 blitt laget ny turnus for første kvartal i 2016. For å hindre at befolkningen står uten legevakt på nytt, så har Legeforeningen, administrasjonen i Ålesund og samarbeidskommunene hatt møter.

– Vi har foretatt en utjevning på arbeidstidene på dagvakt-helg, slik at vi nå har to leger på vakt til alle tider i helgene. I det interkommunale samarbeidet er det noen kommuner som kun er med på natt, og noen kommuner som er med på både aften og natt på ukedagene. Dette skaper utfordringer i forhold til å skulle innføre beredskapsvakter på aftenvaktene på kort varsel, påpeker Strand Vingen.

Han trenger mer tid til å få gjennomført gode prosesser før det blir beredskapsvakt på kveldsvaktene. En ny driftsmodell er oppe til diskusjon rundt dette.

Interkommunal legevakt:

Kommuneoverlegene vil ha sju endringer

Fagrådet for Ålesund interkommunale legevakt er klar i sin tale.


Fylkesmannen fornøyd

Det er gjort en omorganisering slik at en egen stilling i administrasjonen jobber med utarbeidelse av turnusplaner, dialog med legene og innkalling av vikarer.

– Ålesund interkommunale legevakt har vært, og er fortsatt i stor endring. Vi står i mange spennende prosesser med utgangspunkt at vi ønsker å være en kvalitativ, god legevakt, og at vi leverer innenfor de krav som blir stilt fra regelverket og pasienter. Det skal også være en god arbeidsplass for ansatte, skriver Strand Vingen i brevet sitt.

– Det er blitt gjort et betydelig arbeid for å få på plass en vaktordning som til enhver tid sikrer tilgjengelig lege, sier assisterende fylkeslege Cato Innerdal til smp.no.

Hva kan du si var problemet ved sjukdom før?

– Før baserte man seg i stor grad på frivillighet ved sjukdom. Når man ringte rundt til aktuelle vikarleger, så var det ikke alltid slik at folk hadde anledning. Det viste seg ved hendelsen vi har hatt tilsyn på. Dette har de løst nå med å gjøre beredskapsvakt obligatorisk i legevaktstjenesten.

Dermed er Fylkesmannen fornøyd med løsningen for legevakten som har ansvar for 86.000 mennesker.

– Det er ikke grunnlag for ytterligere tilsynsmessig oppfølging, mener Innerdal.

Ålesund kommune må likevel sørge for å ha fortløpende vurderinger av legekapasitet og tilgjengelighet