Søking til utdanning:

Råd til deg som skal velge

Søknadsfristene til videregående og høyere utdanning nærmer seg med stormskritt. Her er noen tips på vegen.
Søknadsfrister

Videregående opplæring:

1. mars er ordinær søknadsfrist for søking til videregående opplæring.

Søkingen foregår på vigo.no.

Elever må søke på tre utdanningsprogram i prioritert rekkefølge, og har rett til å komme inn på ett av valgene.

Høgere utdanning:

1. mars er første søknadsfrist for enkelte søkere og studium, som for eksempel til politihøgskolen.

15. april er endelig søknadsfrist for høyere utdanning.

Siste frist for å omprioritere på studieønsker er 1. juli.

Søkingen foregår via Samordna opptak.

Nyheter

Trude Ekker, karrierevegleder i Smart Karriere, trekker frem fire elementer som man bør ha tenkt gjennom før man velger utdanningsveg:

  • Personlighet
  • Evner
  • Verdier
  • Interesser og motivasjon

– Med verdier så mener jeg yrkesverdier. Er du opptatt av å ha en trygg jobb, ha mye tid til familie og fritid, ønsker du god lønn? sier Ekker.


Shipping-studentene ved NTNU Ålesund går et tøffere arbeidsliv i møte:

– Må ikke la seg skremme fra maritime studier

Jobber og utdanninger som tidligere var trygge, er plutselig blitt risikosport.

– Mens når det gjelder interesser og motivasjon, så går det mer på hva som trigger deg positivt – hva som gjør at du føler deg motivert. Er det når du virkelig fordyper deg i noe, når du kan hjelpe andre mennesker, eller formidle det du kan?

For lavt karaktersnitt? Søkertall kan endre seg

Det er fylkeskommunen som har ansvar for opptak til videregående skole. Laila Tretnes Nielsen i fylkeskommunen har følgende råd til vordende søkere:

– Det første rådet er å snakke med rådgivere i skolen, foreldre, og skaffe seg en oversikt over utdanningsprogrammene.

– Et råd er å alltid sette opp det du ønsker aller mest på førstevalget – uansett om du tror du kommer inn eller ikke. Søkertallene kan endre seg fra år til år, sier hun.

Karriereforsker: – Livet er ikke rett frem

– Mange tiendeklassinger stresser veldig, og tror at det er nå de bestemmer hele resten av livet. Det gjør de absolutt ikke. Det er ingen skam å snu, sier karriereforsker Inga H. Andreassen.

– Når man er 14-16 år tror at livet er veldig rett fram, og at hvis du mister målet av syne får du problemer. Men det er ingen som lever et sånt liv. Uventede ting dukker opp hele vegen, og der kan det ligge mange spennende muligheter.


Regjeringen vil tvinge bedrifter til å ta lærlinger:

– Svært etterlengtet

Bedrifter som ikke har læreplasser, kommer til å bli utelukket fra en rekke kontrakter med det offentlige. Fylkeskommunen i Møre og Romsdal håper på rask gjennomføring.

 

Motiverte elever og null fravær - vg2 ambulansefag

Hit søkte 63 elever på 10 plasser

– Det er nok best å ringe en ambulanse, sier lærer Halvard Wold. Da blir det action i klasserommet.


Tenk område, ikke yrke

Hva skal du bli når du blir stor?

Dette kan være et morsomt spørsmål, og gi morsomme svar, om du spør en fireåring. For en 15-åring kan det derimot være svært stressende.

Da kan det være lurt å stille spørsmålet på en annen måte.

– Man må ikke nødvendigvis tenke et bestemt yrke - men hva med område? Kan du tenke deg å hjelpe mennesker, er det et problem du ønsker å være med på å løse? sier Andreassen.

Les flere saker om skole og utdanning