Kaller inn styret for å avgjøre Havilas skjebne

Styret i Havila møtes om få timer for å avgjøre selskapets skjebne. 

Njål Sævik  Foto: ARKIV

Havila Shipping

Offshorerederii grunnlagt i Herøy i 2003 av Per Sævik.

Har 28 servicefartøy i flåten.

I 2008 passerte Havila Shipping ASA en omsetning på 1,1 milliard kroner, opp fra 675 millioner i 2007. Selskapet har reposisjonert seg mot plattform- og ankerhåndteringstjenester og undervannsmarkedet.

Havila Shipping ASA avholdt ekstraordinær generalforsamling i januar. Aksjekapitalen på 377 millioner kroner ble satt ned til i overkant av 15 millioner kroner. Det betyr at aksjeeierne tok store tap.

Nyheter

– Vi har innkalt til styremøte for å vurdere den situasjonene som er oppstått, sier adm.dir Njål Sævik til smp.no.

Situasjonen som er oppstått er at et mindretall av eierne i det usikra obligasjonslånet Havila ikke klarer betale har blokkert for den siste løsningen rederiet presenterte i går. Dermed bortfalt også den avtalen som var gjort med bankene. Resultatet er at det er høyst usikkert hva som skjer videre. I praksis er det nå bankene som avgjør Havilas skjebne.

Bakgrunn: Ikke støtte for Havila-løsning

Njål Sævik vil ikke spekulere i hva som kan være obligasjonseiernes motiv for å stemme forslaget til en refinansiering av rederiet.

– Hva som er deres motiv må du nesten spørre dem om.

– Men de risikerer i verste fall å tape hele beløpet?


– Det kan komme til å skje. Men det er en del profesjonelle investorer inne i obligasjonslånet så jeg går ut fra at de har foretatt sine vurdering, sier Sævik.

Flere saker om temaet:
Bankene kan ta Havila tirsdag
Havila med nytt løsningsforslag
Alvor preger Rederiforbundet
Havila-ansatte sier nei til lønnskutt


Han vil heller ikke si noe om hva han tror blir utfallet gitt den situasjonene som nå er oppstått?

– Det vil jeg ikke spekulere i. Vi skal nå ha et styremøte der vi skal gå gjennom situasjonen, sier Njål Sævik.

Kilder smp.no har snakket med tror at grunnen til at obligasjonseierne sa nei er at de ønsker å framtvinge  en situasjon der en må rykke tilbake til start og begynne helt nye forhandlinger mellom kreditorene. På den måten håper de å komme i en bedre posisjon i forhold til bankene og dermed redusere det tapet de vil bli påført. Det har de på mange måter lykkes med, da deres nei førte til at den avtalen Havila hadde med bankene nå ikke lenger gjelder.