Avslørt da nummer skulle legges inn i system:

Kvinne jobbet snart 12 år på sjukehuset uten lov

Kvinnen besto ikke studiene, men fikk likevel jobb i helseforetaket som sjukepleier. Stillingen krever autorisasjon, og ansettelsestabben ble ikke oppdaget før etter nesten 12 år. Sjukepleieren får nå sparken.

Ålesund sjukehus Kvinnen ble ansatt i juni 2004. Hun manglet da fire fag i sjukepleierutdanningen, men fikk jobb uten lovpålagt autorisasjon likevel.  Foto: Arkivfoto

Nyheter

– Vi ser veldig alvorlig på informasjonen vi har mottatt, og nå har vi opprettet tilsynssak, sier assisterende fylkeslege Cato Innerdal hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal til smp.no.

Innerdal bekrefter at det var Helse Møre og Romsdal selv som varslet om at det ble oppdaget at en sjukepleier ikke hadde autorisasjon.

– Hva mener du om at dette ikke er oppdaget før etter 12 år?

– Jeg har ingen kommentar utover at det er opprettet tilsynssak, sier Innerdal.

Personalsjefen: – Dette er en grov systemsvikt

Får sparken

Etter det smp.no kjenner til blir sjukepleieren nå oppsagt.

Det var i forbindelse med administrativt arbeid i seksjonen at det kom fram at sjukepleierutdanningen i 2003 ikke var bestått.

Sjukepleieren fikk likevel jobben, og har vært ansatt siden juni 2004.

I søknadspapirene lå det ved en gul post it-lapp på karakterutskriften med følgende tekst:

«Eksamenene som ikke er bestått på karakterutskriften tok jeg opp igjen i mai/juni (2004). Har ikke fått resultat enda».

Helse Møre og Romsdal har hatt et drøftingsmøte med arbeidstakeren, og har gitt vedkommende mulighet til å forklare seg.

Det var i forbindelse med at helsepersonell-nummeret til den ansatte måtte legges inn på nytt at manglende godkjennelse av utdanning ble oppdaget.

Personalsjefen: – Dette er en grov systemsvikt

Ikke bestått i fire fag

Personalavdelingen ble satt på saken. De tok kontakt med den aktuelle høgskolen sjukepleieren skulle ha gått på, og kontrollmyndighetene. Høgskolen bekreftet at kvinnen hadde avsluttet studiene i 2003 uten å ha bestått.

Ifølge karakterutskriften hadde hun ikke bestått i fire fag på sjukepleierutdanningen.

I arbeidsavtalen etter at hun likevel ble ansatt kommer følgende fram:

«Avtalen tek atterhald om dokumentert utdanning og praksis, samt gyldig autorisasjon eller lisens for stillingar som har krav om dette».

Som autorisert helsepersonell er tittelen som sjukepleier beskyttet. Konklusjonen i drøftingsmøtet er at kvinnen hadde fått en stilling hun ikke var autorisert for.

– Arbeidsgiver presiserte her at foretaket ikke kan ansette personer i stilling som sjukepleier uten fullført og bestått sjukepleierutdanning. Dette vil ha som konsekvens at hun ikke kan inneha sin nåværende stilling, og seksjonen eller foretaket har ingen øvrige stillinger å tilby. Hun vil derfor måtte sies opp fra sin stilling ved foretaket.

Utrolig lei seg

Sjukepleieren innledet møtet med å si at hun er utrolig lei seg for det som har skjedd.

– Etter at hun ble informert fra sin seksjonsleder, har det vært svært krevende for henne personlig. Hun forklarer videre at hun har forsøkt å erindre hva som skjedde, og hvorfor hun ikke tok opp alle fire fagene, men kun hovedoppgaven, står det i referatet fra drøftingsmøtet.

Det ble lagt fram dokumentasjon på bestått hovedoppgave, slik at hun nå oppnår totalt 166,5 av 180 studiepoeng.

Kvinnen innrømte at hun ikke hadde noen god forklaring på det som har skjedd, og sa at hun ikke husket så godt fra den tiden.

– Hun forklarer at hun ikke har noen andre svar enn at det på dette tidspunktet - 2004 - var en veldig kaotisk periode for henne personlig, og at hun mistet oversikten. Hun husker bare at når hun hadde tatt hovedoppgaven og besto, la hun vekk alt sammen og tenkte ikke mer på verken skole eller autorisasjon. Hun forklarte at hun ikke har tenkt på at hun ikke var autorisert, eller hvorfor hun ikke h adde søkt om autorisasjon på denne tiden, heter det i oppsummeringen.

Seksjonen bekrefter at de ikke har mottatt noen klager på kvinnen. Birgitte E. Sætre i personalavdelingen opplyser i et brev til Fylkesmannen at arbeidstakeren blir ivaretatt framover, og seksjonsleder vil ta kontakt med utdanningssted for å avklare hva som skal til for å fullføre studiet.

Personalsjefen: – Dette er en grov systemsvikt