Møreaksen ferdig innen 2029

Kyststamvegen blir så dyr at Vegdirektoratet stiller spørsmål om det lar seg realisere tross milliarder i bompenger. 

Møreaksen med Tautratunnelen og Julsundbrua. 

Nyheter

Totalprisen fra Kristiansand til Trondheim er stipulert til svimlende 340 milliarder kroner.

- Ferjefri E39 kan teknisk og planmessig realiseres på 20 år, men det er finansielt utfordrende, påpeker Vegdirektoratet i sitt plangrunnlag for den nye Nasjonal transportplan som kommer til Stortinget neste år.

I planene er veg og bruer fra Stavanger til Bergen først, mens E39 gjennom Sogn og Fjordane og Sunnmøre kommer til slutt.

Møreaksen mener direktoratet kan realiseres i perioden 2022 til 2029. Men de advarer mot at det her kan komme betydelige forsinkelser. 

500 kroner - 49 minutter reisetid

Bompengene mellom Ålesund og Molde er anslått til 500 kroner for en personbil.

Prisen på ny E39 fra Ålesund til Molde er beregnet til 33 milliarder kroner. Vegdirektoratet mener det er mulig å kreve inn i alt åtte milliarder kroner i bompenger.

Det legges da opp til firefelts motorveg med 110 kilometer i timen som fartsgrense, og at kjørelengden mellom de to Møre-byene blir på 79 kilometer.

Den nye vegen vil bli 17 kilometer lengre enn dagens veg. Likevel vil reisetiden gå ned fra dagens en time og 50 minutter til en kjøretid på kun 49 minutter.

– Møreaksen er gryteklar

Møreaksen er det prosjektet langs hele ferjefri E39 som har kommet lengst i planleggingen, ifølge Jan Petter Hammerø, daglig leder i Møreaksen AS.

Ferdig reguleringsplan ble lagt fram til behandling i januar i år.

– Så lenge det kun er transportøkonomi og ikke samfunnsnytte som er med i beregningene som ligger til grunn for vurderingene av samfunnsøkonomi, kan ikke politikerne utelukkende basere seg på dette. Vi vet fra utredninger fra Victor Norman, Torgeir Reve, Menon og Transportøkonomisk Institutt at ferjefri E39 vil gi store, positive ringvirkninger i hele landet. Derfor må politikerne prioritere å gjennomføre utviklingsstrategien for Ferjefri E39 når NTP skal vedtas våren 2017, sier Hammerø i en pressemelding.

Hafast

Han får støtte fra Kjell Sandli, daglig leder i Hareid Fastlandssamband AS.  Bygging av Hafast mener Vegdirektoratet tidligst kan komme i perioden 2030 til 2035, ifølge plangrunnlaget til Nasjonal transportplan.

– Møreaksen er gryteklar for oppstart og må komme i gang tidligst mulig. Samtidig er det for lenge å vente til 2028 med oppstart av Hafast. Statens vegvesen synliggjør nå hvordan E39 kan gjøres ferjefri innen 2035. Dette er ikke til hinder for at politikerne kan sikre at det skjer raskere, noe de også bør gjøre med tanke på de store samfunnseffektene ferjefri E39 får. Vi ønsker oppstart av Hafast så tidlig som mulig i siste del av NTP-perioden som starter i 2023, sier Sandli. Statens vegvesen region midt har nylig dokumentert at oppstart 2023 er mulig for Hafast, sier Kjell Sandli.

Last ned: Utviklingsstrategi for ferjefri og utbetra E39 (ekstern side)


Vil bygge p-hus på Vigra

Avinor vil bygge nytt parkeringshus ved Ålesund lufthavn i 2019.

 

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen.  Foto: Geir Strand