Nasjonal Transportplan:

Hafast dyraste prosjektet på E39

Med ein pris på 65 milliardar kroner kostar kostar ny ferjefri E39 mellom Volda og Ålesund kring éin milliard per kilometer.
Nyheter

Prisen inkluderer eit nytt løp i Eiksundtunnelen, sidan det gamle ikkje er bra nok til å vere stamvegsamband. Alternativet er kryssing av Vartdalsfjorden over til Hareidlandet med bru (sjå interaktivt kart over)