Vil ha senter for tunnel

Norge bør få et eget tunnelsenter, underlagt samferdselsdepartementet.

Tunnel Norge har over 6.000 kilometer med tunneler. Nå etterlyses det et eget nasjonalt senter for tunneler. Bildet viser Streketunnelen i Stranda.  Foto: Terje Engås

Nyheter

Det sier senioringeniør Gunnar Gjæringen i Statens vegvesen til bladet Byggeindustrien.

Han mener vi bør lære av Frankrike som har et eget tunnelorgan som kvalitetssikrer alle tunneler og koordinerer alle retningslinjer.

Frode Nilsen i Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk støtter ideen om et slikt senter.

Tunnelsikkerhet

Han sier til bladet at norske tunneler er en nasjonalformue som vi tenker for lite på, og som må ivaretas på en bedre måte.

Gunnar Gjæringen ser for seg et senter som består av ulike avdelinger som dekker både veg-, jernbane- og vannkraft-tunneler, og som har ekspertise på både planprosess, byggeprosess, driftsfase og ikke minst tunnelsikkerhetssystemer.


Sande satsar framleis på bratt samband

Sande fastlandssamband held fast på sin plan om ein tunnel med åtte prosent stigning.Nordøyvegen: Så bratte tunneler ble forbudt i 2014 

Avdelingsdirektør i Vegdirektoratet, Randi Harnes, stiller seg uforstående til at kravene i tunnelsikkerhetsforskriften for fylkesveg ikke var kjent for vegmyndigheter og politikere i Møre og Romsdal.