Kamp om bosset i Ålesund

Fra årsskiftet har Ålesund kommune etablert sin egen innsamlingsordning for næringsavfall. Det bekymrer ÅRIM.

Avfall på egen kjøl: Fra årsskiftet samler Ålesund inn næringsavfallet i kommunen – noe som gir et årlig overskudd på rundt to millioner kroner. Her er Martin Skageflå og Kjell Hagen i gang med den første ruta etter påske. Ålesund kommune har ikke kjøpt inn nytt materiell til innsamling av næringsavfall, men leier en bil i tillegg til en eldre bil de har sjøl.   Foto: Martin Hovden

Vår oppgave er først og fremst å sørge for gode tjenester til innbyggerne i Ålesund

Sigrun Jahren og Per Oskar Slinning
Nyheter

Bekymringen kom til uttrykk i et enstemmig vedtak i representantskapet i ÅRIM i oktober i fjor. På kort sikt kan det bety større utgifter for kommunale virksomheter i de andre ÅRIM-kommunene, men det handler også om framtida for det interkommunale miljøselskapet, mener representantskapet.