Åkernes:

Sender brev til alle i evakueringssona

Ti kommuner har sendt ut et brev til alle som bor innenfor evakueringssona ved et skred fra Åkerneset.

Åkerneset  Foto: staale wattø

Nyheter

Ti kommuner sender i disse dager ut brev til eiere av hus, fritidsboliger og næringsdrivende i evakueringssona for et skred fra Åkerneset og Hegguraksla.

Ifølge en pressemelding fra Politiet på Sunnmøre blir dette gjort som et ledd i arbeidet med å revidere planverk knytta til fjellskred. Dette gjelder også eiere av naust og fritidsboliger.

Ber folk sjekke forsikring

Last ned brevet fra kommunene her

De som har bygg i evakueringssona, vil få varsel om å evakuere hvis situasjonen krever det.

Huseiere har også ansvar for å varsle leieboere.

Brevet oppfordrer også alle til å tenke gjennom hva en evakueringssituasjon innebærer.

«Det er viktig å ha forsikringer i orden, og gjerne ha tenkt gjennom hva du vil gjøre dersom dette vil bli en realitet», står det i brevet.