3.000 utmeldinger fra kirken etter homo-vedtak

Oslo (NTB): I ukene etter at Kirkemøtet vedtok å begynne å vie likekjønnede par, har nesten 3.000 personer meldt seg ut av Den norske kirke. Generalsekretæren i Kirkerådet tror det er en sammenheng.

Vanskelig Biskop Ingeborg Midttømme under en gudstjeneste i Sande i april da hun fikk spørsmål fra ungdom om sitt syn på vigsling av homofile i kirken. Møre-biskopen mener spørsmålet er vanskelig. Arkivbilde  Foto: Anne-Mari Tomasgard

Nyheter

Vedtaket i april har ført til reaksjoner fra både prester og lekfolk, og mange sier de ikke lenger føler seg hjemme i kirken, melder NRK.

Hittil i år har rundt 6.000 personer meldt seg ut, og omtrent halvparten av utmeldingene har kommet etter møtet i Trondheim. I fjor meldte i alt 16.000 seg ut av Den norske kirke.

– Det er vanskelig å si om tallene er dramatiske, om 6.000 er mye eller lite. For kirken er hver enkelt utmelding dramatisk, men vi har fortatt 3,9 millioner medlemmer. Medlemstallet er stort sett stabilt fra år til år, men det er trist og dramatisk at mennesker ikke føler seg hjemme i Den norske kirke, sier generalsekretær Ole Inge Bekkelund i Kirkerådet.

Bekkelund sier det ikke er gjort noen undersøkelse av hvorfor så mange har meldt seg ut den siste måneden, men tror det har sammenheng med vedtaket om å innføre en liturgi for vigsel av likekjønnede par. Det er heller ikke kjent hvor de utmeldte medlemmene havner, for eksempel om det er mange som søker til frikirkelige grupper.

Det har vært rundt 500 innmeldinger i Kirken hittil i år. (©NTB)


Dette er vedtaket i Kirkemøtet 11. april:

Kirken åpner for homofil vigsel

Kirkemøtet åpner for at homofile kan gifte seg i kirken ved å gå inn for en ny vigselsliturgi for likekjønnede. Men prester og kirkelig ansatte skal kunne reservere seg.

 

Bispedømmer lar være å ansette homofile prester

Fem av de elleve bispedømmene i Den norske kirke avviser søknader fra prester som lever i partnerskap eller homofilt ekteskap.

 

Flere hundre prester vurderer å slutte etter Kirkens homovedtak

Oslo (NTB): 256 prester reagerer så sterkt på Kirkemøtets vedtak om å åpne for vigsel av likekjønnede, at de vurderer sin videre framtid i Den norske kirke.