Tollvesenet med uvanlig beslag i Ålesund:

Fant narkotika skjult i leikebiler

Tollvesenet undersøkte tre fjernstyrte leikebiler fra Spania. Skjult i eskene fant tollerne i Ålesund til sammen 100 gram syntetiske psykioaktive stoff samt 12 poser med ulike andre typer syntetisk stoff.

  Foto: TOLLVESENET

Slik var stoffet pakket.  Foto: Tollvesenet

Nyheter

– Vi kontrollerte tre identiske postforsendelser til samme mottaker, sier seksjonssjef Helen Sjåholm i en pressemeldnig.

Forsendelsene var deklarert som «Toy Box car scale», og hver pakke viste seg å inneholde én stykk fjernstyrt leikebil.

Etter kontroll kom det fram at det var tapet en pakke med vakumert pulver (50 gram) under to av eskene som leikebilene var festet på.

I tillegg ble det funnet 12 poser med ulike typer syntetisk stoff i den tredje leikebilen.

Tollvesenet har anmeldt funnet som nå er beslaglagt.

Alle stoffene har en stimulerende rus, opplyser Sjåholm.

Ifølge Statens Legemiddelverk er ikke innholdet til medisinsk anvendelse, og derfor er det å regne som et ulovlig legemiddel.

– Antall brukerdoser er ulik for hver av stofftypene, men en av posene på 5 gram utgjør i alt 4000 brukerdoser, opplyser Tollvesenet.