Den nye Nordøyvegen:

270 meter lengre - kan bli 100 millioner dyrere

Skissene for de nye tunnelene på Nordøyvegen har stigninger på mellom fem og åtte prosent. De nye planene blir lagt fram for vegdirektør Terje Moe Gustavsen på et møte i Molde neste uke.

Undersjøisk Frps Frank Sve er godt fornøyd med de nye planene for litt mindre bratte tunneler på Nordøyvegen. 

Nyheter

De nye tunnelskissene ble presentert i dag på et møte for plannemnda for samferdselssaker. Frps Frank Sve er strålende fornøyd.

– Dette er mer positiv enn hva jeg hadde fryktet. Anslaget for prisøkningen ligger på mellom 50 og 100 millioner kroner. Det er ikke noe problem for et prosjekt med en kostnadsramme på 3,6 milliarder kroner påpeker Sve.

Han ser nå fram til å få presentert de nye tunnelskissene for vegdirektør Terje Moe Gustavsen under et møte i Molde onsdag i neste uke.

– Jeg mener Nordøyvegen har blitt et enda bedre prosjekt etter den prosessen vi nå har vært igjennom. Vegvesenet har gjort en meget god jobb, skryter Sve.

Slipper å flytte innslagene

Til sammen har altså de tre tunnelene blitt rundt 270 meter lengre. Den økte lengden er med på å senke stigningsgradene opp mot tunnelutløpene. Disse må ikke flyttes, men selve utløpene må bygges noe lengre som betongtunneler for at en skal få stigningsprosenten ned.

Tunnelen fra Lepsøya og inn mot Haram fastland er den med høyest trafikk. Stigningen på denne tunnelen vil gå fra 10 til åtte prosent med de nye skissene som nå er utarbeidet.

Håper 8 prosent holder

Så må fylket håpe at det holder i møtet med Vegdirektoratet. Etter sist møte, der avslaget på sikkerhetsgodkjennelsen ble diskutert, påpekte vegdirektør Moe Gustavsen til Sunnmørsposten at «det nytter ikke komme tilbake til oss med en stigning på ni prosent».

Nå kommer i stedet fylket med en stigning på åtte prosent.

Dersom tunnelene ikke blir godkjent, har Sve tidligere varslet at han vil sende en millionregning til Staten.

– Vegvesenet har også fått utarbeidet en sikkerhetsplan fra selskapet Rambøl. De har gått gjennom en lang rekke hendelser og ulykker i undersjøiske tunneler de siste tiårene med fem prosent stigning, åtte prosent og 10 prosent. Det de konkluderer med er at det er en betydelig gevinst å hente ved gå fra 10 prosent til åtte prosent i forhold til sannsynligheten for en hendelse eller ulykke. Men det som selvfølgelig er styrende for hvor mange hendelser eller ulykker en får er trafikkmengden. Det gjelder om det er fem eller 10 prosent stigning, påpeker Sve.


Kronikk 7. mai:

Nordøyvegen – 500 år mellom hvert branntilløp

Det foregår for tiden et høyt spill om sikkerhetsklarering av Nordøyvegen.Oppsummering Haram grovtelling:

Fleirtalet vil slå seg saman med Sandøy

Eit klart fleirtal går inn for at Haram slår seg saman med Sandøy under føresetnad av at Nordøyvegen vert bygt.