Omkjøringsveg via Sogge bru

Åpnes for kolonnekjøring

Omkjøringsvegen via Sogge bru åpnes for kolonnekjøring etter at hovedåren mellom Møre og Romsdal og Østlandet ble stengt i går.

Vår reporter på stedet, Johan Behrentz, melder om grei trafikkavvikling og manuell dirigering ved 15-tiden.  Foto: JOHAN BEHRENTZ

Nyheter

Rauma Bru, som er en del av Europavegen mellom Møre og Romsdal og Østlandet, ble i går besluttet stengt.

Statens vegvesen melder nå at de åpner for omkjøring via fylkesveg 174 mellom Brønnsletta og Sogge bru i Rauma for alle kjøretøy.

Må ha ledebil

Personbiler kjører som normalt på omkjøringsvegen, men for kjøretøy over 7,5 tonn blir det kjøring med ledebil på deler av strekningen.

– Dette er en smal veg som går igjennom campingplasser og boligområder. Vi må tenke på både sikkerhet og framkommelighet. Ved å kjøre tungtransporten med ledebil unngår vi at to tunge kjøretøy møtes samtidig på den smaleste strekningen, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen Ole Jan Tønnesen i en pressemelding.

Folk i harnisk over bru-stenging

Refser Vegvesenet i bru-saken

Bru-stenginga kom som et sjokk. Det vil få dramatiske konsekvenser for handels- og turistnæringen på Åndalsnes.


Venting i 15 minutter

Ifølge Statens vegvesen må kjøretøyene bak ledebil vente i ca. 15 minutter på å få slippe gjennom. Kjøretøyene under 7,5 tonn kan kjøre som normalt, men må regne med å bruke noe lengre tid.

Rauma Bru

Full trøkk for å finne løsning

Vegvesenet vurderer om det skal bygges ny brupilar eller om de skal forsterke den svake pilaren under Rauma Bru.


Tønnesen er opptatt av at alle bilister er fokusert.

E136 stengt umiddelbart: Utrygg bru stenger hovedfartsåre

Vegvesenet: For tidlig å si hvor lenge E136 blir stengt

– Avviklingen av trafikken vil kreve full oppmerksomhet fra alle, spesielt i kryssene der det kommer trafikk fra andre veger. Men vi tror vi nå har en god løsning som kan gjøre at vi får all trafikk fram uten alt for mye ventetid, sier Tønnesen.

Det blir utfordrende for Statens vegvesen å få trafikken til å flyte på den smale omkjøringsvegen. Her vil all trafikk fra Romsdalen på E136 gå sammen med trafikken fra Trollstigen på fylkesveg 63.

Tønnesen påpeker at det er svært viktig at trafikantene følger tegn fra dirigentene, holder hodet kaldt og tar hensyn til hverandre.

Ordfører: – En ulempe

Rauma-ordfører Lars Olav Hustad sier i en kommentar at det selvsagt er en ulempe at trafikken blir ledet utenom Åndalsnes sentrum i en periode, men han håper ventetida på den midlertidige løsningen blir kortest mulig, og ikke over 14 dager.

Vegvesenet jobber intensivt med å få på plass en midlertidig bru, slik at én kjørebane kan åpnes på E136. Løsningen her skal være en såkalt "Bailey bru" som er flyttbar.

Den ene pilaren på hovedbrua ser ut til å være undergravd i løpet av det siste året, etter det smp.no har fått opplyst.