NTNU Ålesund:

10 studieplasser skal avhjelpe arbeidsledighet

I revidert nasjonalbudsjett får NTNU får 45 nye studieplasser. 35 av studieplassene er øremerket IKT-sikkerhet, mens ti studieplasser går til NTNU i Ålesund for å avdempe arbeidsledighet i regionen.

NTNU Ålesund. Arkiv  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Prorektor for utdanning ved NTNU, Berit Kjeldstad, er positivt overrasket over å bli tildelt 45 nye studieplasser.

– Vi hadde nok ikke forventet å få tildelt de ti studieplassene i Ålesund, så det er bra. Hvilke studieprogram de ti ekstra studieplassene vil bli plassert i er ikke avklart enda, men de vil gå til de studieprogrammene hvor behovet er størst, sier Kjeldstad i en pressemelding.

75 prosent av studieplassene til Sør- og Vestlandet

Regjeringspartiene og samarbeidspartiene KrF og Venstre har i forhandlingene til revidert nasjonalbudsjett for 2016 satt av midler til 430 nye studieplasser ved universiteter og høgskoler.

75 prosent av de nye studieplassene går til Sør- og Vestlandet for å avdempe arbeidsledighet og for å møte behovet for kompetanseutvikling, som en følge av og ringvirkninger etter nedbemanninger i oljebransjen.

Viktig med sikkerhetssatsning

Kjeldstad fremhever også viktigheten av at regjeringen satser videre på IKT-sikkerhet ved å fordele studieplasser.

– Satsingen på IKT-sikkerhet er høyst nødvendig for å heve sikkerhetskompetansen i samfunnet. Ved NTNU er det fagmiljøer innen IKT-sikkerhet både i Trondheim og Gjøvik, og fagmiljøene er blant de fremste i Europa.

Fagmiljøet ved NTNU i Gjøvik vil trolig få fordelt flesteparten av de 35 studieplassene innen IKT-sikkerhet siden Gjøvik har spissede studieprogram innen fagfeltet.

Endelig vedtak om revidert nasjonalbudsjett skjer i Stortinget 17. juni. Rektor Gunnar Bovim ved NTNU vedtar endelig fordeling av studieplassene ved NTNU kort tid etter dette.