32 mill. kroner i utbytte i Tafjord Kraft

Eierne av Tafjord Kraft får 70 prosent av fjorårets resultat på 46 millioner kroner på deling.

vegen videre: – Strategien videre er å holde stø kurs, fortsette med nett og kraft og fiberutbygging og levere det vi kan av overskudd, sier daglig leder Erik Espeset. foto: Nils Harald Ånstad. 

Nyheter

Det gir 32 millioner kroner på deling. Av dette får majoritetseieren Ålesund kommune 14,5 millioner kroner av dette. Det er mindre enn de 20 millioner kroner kommunen fikk i utbytte året før, ifølge opplysninger fra daglig leder Erik Espeset. De to kommunene Norddal og Ørskog har hver sin lille eierandel el i kraftselskapet.

Generalforsamlinga fredag valgte Anne Breiby som ny styreleder. Videre består det nye styret av Per Arne Bjørge (ny), Rigmor Andersen Eide (ny), Lise Reinertsen og Atle Neteland som begge representerer den andre store eieren BKK AS (tidligere Begenshalvøens Kommunale Kraftselskap), samt to ansatterepresentanter: Per Kåre Skudal og Per Ove Hjelme.

Kan bli styreleder i Tafjord Kraft

Anne Breiby seiler opp som ny styreleder i Tafjord Kraft.