Ber folk halde avstand frå bålet

Sikkerheita er betrakteleg betre enn tidlegare, men politiet ber folk bruke fornuft og halde god avstand frå Slinningsbålet.

Nære på Bilete viser kor nær dei badande ungdommene var då bålet rasa i fjor.   Foto: Roger Engvik

Erik Steen Mikalsen ber om at folk er fornuftige komande laurdag.   Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

Fleire ungdommar bada i nærleiken av Slinningsbålet då det rasa i fjor. Nokon av dei berre meter frå der dei brennande pallane gjekk i vatnet. Dette er blant grunnane til at beredskapen i år er betre enn nokon gong.

- Vi har hatt møte med fleire aktørar som skal vere tilstade for å tryggje bålplassen. Beredskapen og sikkerheita kring bålet er betre enn nokon gong. Så lenge folk er fornuftige og held avstand vil denne flotte tradisjonen kunne halde fram, fortel fungerande seksjonsleiar i ordensavdelinga, Erik Steen Mikalsen.

- Kva gjer de om dykk ser folk i vatnet nær bålet?

- Då vil vi snarast mogleg få dei på trygg avstand. Vi oppmoder om at folk ikkje badar i nærleiken av bålet. Hald god avstand.  

Politiet håpar også at folk vil bruke beina eller ta offentlig transport så trafikken ikkje hopar seg opp.


Les også:


Går for bålrekord

Torsdag kom omsider ja-svaret på bålgjengens rekord-søknad fra februar. Nå gjenstår «bare» å bygge høgere enn 43 meter og 44 centimeter.

 

Slinningsbålet:

Tror verdensrekord er mulig

Om nok folk møter opp de neste ukene, tror bålsjef Alexander Heen at Slinningsbålet kan nå 45 meter.

Desse skal halde bålplassen trygg:
  • Politiet
  • Brannvesenet
  • Havnevakta
  • Redningsselskapet
  • Rødekors
  • Natteravner