Hevder besøkende blir mistenkeliggjort

– Det er en håpløs situasjon i Ålesund fengsel. De trenger en holdningsendring, forteller innsatt.

Gammelt bygg: Ett av klagepunktene fra de innsatte er fritidsaktiviteter. Assisterende regiondirektør Ketil Schreiner Evjen i Kriminalomsorgen vest forstår frustrasjonen. – Fengselet er ikke tilpasset moderne fengselsdrift, sier han. 

Nyheter

I juni sendte de innsatte ved Ålesund fengsel et punktvis klagebrev til Kriminalomsorgsdirektoratet. Brevet har rundt åtte klagepunkt, og det blir nevnt at besøkende føler seg mistenkeliggjort og dårlig behandlet. Ifølge brevet har besøkende opplevd å få slibrige spørsmål, bemerkninger og kommentarer fra ansatte ved fengselet.