Striden rundt Fjord1-salget:

Fylkestopper vil snakke med Per Sævik

Anker ikke Konkurransetilsynet avslag på fusjonen mellom Fjord1 og Torghatten. Nå inviterer fylkespolitikerne til samtaler med Per Sævik.

ANKER IKKE Fylkesordfører Jenny Følling. 

Nyheter

Et enstemmig fylkesutvalg i Sogn og Fjordane har bestemt seg for å ikke anke Konkurransetilsynest avslag på salget til Torghatten.

Og derfor er døra åpen for Per Sævik.

– Det er naturlig at vi har samtaler med minoritetseieren i den videre prosessen, sier fylkesordfører Jenny Følling, til smp.no.

Minoritetseieren er Per Sæviks selskap Havilafjord som eier rundt 40 prosent av aksene i Fjord1.

Utover det er Følling svært ordknapp i forhold til hva som ble diskutert på det lukka møtet i fylkesutvalget.

Det som synes åpenbart er at fylkespolitikerne i Sogn og Fjordane føler på tidspresset.

Allerede 9. august er det kalt inn til nytt ekstraordinært møte i fylkesutvalget.

–  Vi har bestemt at vi skal ha et nytt møte 9 august der vi skal fortsette diskusjonen.

– Føler dere tidspress på bakgrunn av saken Sævik har anlagt mot dere skal opp i Tingretten 29 august?

– Jeg ønsker ikke si noe i forhold til den rettsaken. Vi vil komme tilbake med mer informasjon når vi har noe å si i denne saken, er alt Følling vil si.