Må tvangsflytte for tredje gang:

– De evakuerte tar situasjonen med fatning

For tredje gang må beboerne nedenfor det rasutsatte fjellpartiet ved Mannen flytte fra hjemmene sine.

Innsatsleder Vebjørn Bale er på plass sammen med politiet og Sivilforsvaret.  Foto: SOFIE SVANES FLEM

  Foto: SOFIE SVANES FLEM

Nyheter

RAUMA (smp.no): Politiets innsatsleder Vebjørn Bale forteller at til sammen 11 personer og noen husdyr er evakuert fra området under Mannen.

– Vi har sperret av området og lagt ned ferdselsforbud. Alle er evakuert nå, sier Bale.

Både i 2014 og i 2015 gikk politiet til evakuering av beboerne etter at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) slo rasalarm. Nå skjer det samme for tredje gang, men denne gangen har geologene «hoppet» over varslingsnivå oransje (høyt).

Les også: Fjellet som trugar

Direkte fra gult til rødt

Tirsdag kom meldingen om at NVE gikk direkte fra gult (moderat) til rødt (ekstremt) farenivå.

– NVE har varslet om stor bevegelse i fjellpartiet, som er deler av Mannen-massivet, forklarer Bale.

Han vil helst overlate til geologene å uttale seg om hvor nært man er et skred i tid.

Ifølge innsatslederen etablerer politiet vakthold med bistand fra Sivilforsvaret. I området Horgheim blir det også lyttepost. Raumabanen er stengt, og NSB opplyser at de kjører buss for tog.

– Tar situasjonen med fatning


- Nå håper alle på ras

Ordføreren i Rauma kommune forteller om en krevende situasjon.

Bale forteller at de evakuerte tar situasjonen med fatning, men innsatslederen har forståelse for at de er lei av å vente på at skredet fra Veslemannen skal komme.

– De fleste av de evakuerte har ordnet seg med bopel. En har tatt tilhold i en campingvogn, ellers har de ordnet seg selv, sier han.

– De siste to timene viser summen av to ekstensometre en samlet bevegelse på 5,7 mm i den øvre, mest aktive delen, noe som tilsvarer nesten 7 cm over et døgn, meldte NVE i en varsling tidligere tirsdag.

Svært mye nedbør

Geolog Lars Blikra forteller at det har kommet 22 mm nedbør det siste døgnet, noe som er det meste som har kommet mens NVE har overvåket. Ved Horgheim, under Mannen, regner det fremdeles ved 20-tiden.

– Vi har overvåket i en del år, og vi har ikke vært oppe i disse mengdene i den tiden vi har overvåket, forteller Lars Harald Blikra.

Fra før har geologene sett en klar sammenheng mellom bevegelsene og nedbør.

Blikra sier de er seks geologer som nå skal fortsette overvåkingen, og holde kontakten med Rauma kommune og politiet.

Se direkte fra Mannen