I.P. Huse nyttar ledig kapasitet til nye områder:

Reparerer kraftturbinar

I.P. Huse dreiar verksemda mot kraftmarknaden.

Harøya Oljekrisa slår ikkje beina under I.P. Huse sjølv om produksjonen av vinsjar har gått ned på grunn av krisa innan offshore. Ingen er så langt blitt oppsagde. Arkivfoto: Johan Behrentz.  

Nyheter

- Krisa i offshoremarknaden har ramma oss som alle andre. No nyttar vi ledig kapasitet til å reparere gamle kraftturbinar. I tillegg produserer vi nye, mindre komponentar. Vi har produksjonsutstyr som passar for det, fortel dagleg leiar Inge Huse til Sunnmørsposten.