Den norske kirke:

Over 25.000 meldte seg ut av Kirken i august

25.743 medlemmer meldte seg ut av Den norske kirke i august. Direktøren i Kirkerådet i Kirkerådet sier det er et høyt tall.

Borgund kirke: Denne kirka er nummer to på lista, og viser halvparten av det antallet Sunnmøre tingrett gjør. 

Nyheter

24.653 av de utmeldte gjorde dette elektronisk ved hjelp av det nye digitale verktøyet som ble lansert 15. august. I samme periode meldte 1.272 personer seg inn i kirken – 1.177 digitalt, ifølgeDen norske kirke.

Ledende biskop i Den norske kirkes bispemøte, Helga Haugland Byfuglien, vil likevel ikke kalle dette et medlemsras.

– Antall utmeldinger må ses i sammenheng med det store antallet som er medlemmer i Den norske kirke, sier Byfuglien.

Hun sier det nye digitale verktøyet for inn- og utmelding ble gjort svært godt kjent gjennom mediene, og at de derfor var forberedt på et betydelig antall utmeldinger.

– Vi har stor respekt for det enkelte menneskes valg, sier hun.

Direktør Jens-Petter Johnsen i Kirkerådet sier til Dagen at 25.000 er et høyt tall.

– Vi forventer og regner med at utmeldingstallene vil gå radikalt ned når fokuset på dette blir mindre i mediene, sier Johnsen.

Den norske kirke har 3,9 millioner medlemmer, inkludert medlemmer bosatt i utlandet. Så langt i år har Den norske kirke mottatt totalt 34.331 utmeldinger og 2.035 innmeldinger.

Ifølge NRK Møre og Romsdal så meldte 949 personer i Møre og Romsdal seg ut av Kirken i september.