Vigra fornyer passasjertunnel

Ålesund lufthavn Vigra har fått tillatelse til å oppgradere det overbygde fortauet på flysiden av terminalbygget.

Slik ser Avinor for seg det nye overbygde fortauet som gir passasjerer ly mellom terminal og fly.  Foto: Avinor

Nyheter

Prosjektet har en kostnadsramme på om lag ni millioner kroner.

- Det har vært et svært etterlengtet prosjekt på Ålesund lufthavn i mange år å få bytte ut det gamle overbygde fortauet på flysiden av terminalen, sier lufthavnsjef Tor Hånde.

Entreprenøren starter sine arbeid allerede nå i uke 37.

Avinor har inngått kontrakt med Christie & Opsahl AS på rivning av eksisterende fortaus-overbygg, og etablering av nytt overbygg.

- Vi er svært glade for å kunne sette i gang med dette prosjektet, men samtidig beklager vi de ulempene som reisende og ansatte blir påført på grunn av midlertidige tiltak i byggeperioden, sier Hånde.

Det nye fortaus-overbygget er prosjektert av Norconsult i Ålesund og Archus arkitekter i Oslo.

I fasaden mot flyoppstillingsplassene benyttes sinus-plater som på den nyeste delen av terminalen. Mot terminalen skal det benyttes en arkitektur-vev for å beskytte de gående mot vind og regn på en bedre måte enn i dag. Mot flysiden blir det benyttet perforerte plater på deler av konstruksjonen for at de gående skal ha utsikt mot flyene samtidig som de er godt beskyttet mot vær og vind.

Ifølge Hånde vil det nye overbygget bli lenger enn dagens bygg.

- Hvorfor bygger dere ikke broer fra gatene og ut til flyene?

- Det er urealistisk for en flypass på vår størrelse. Det ville krevd en totalt ombygging av terminalbygget med avgang fra en etasje og ankomst i den andre, noe som ville kostet mange millioner. I tillegg er flyselskapene fornøyd med dagens ordning da den gir flyene raskere turnover på bakken, sier Tor Hånde.

- Hva med overbygg mellom det nye fortauet og terminalbygget?

- Det ville også fordyre prosjektet vesentlig da området mellom fortauet og bygningen brukes til transport av bagasje og servicebiler.

Arbeidet er planlagt ferdigstilt i desember 2016.


Færre flypassasjerer

Ålesund lufthavn, Vigra hadde en svak nedgang i trafikken i august. Nedlagte utenlandsruter er årsaken.