Tiltalt for omfattende fiske-juks

Tre Sunnmøringer er tiltalt for omfattende kjøp og salg av stjålet fisk, og momssvindel.

Sunnmøre tingrett. 

Nyheter

- Stjal fisk

Statsadvokatene i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane har tatt ut tiltale mot en mann for grovt tjuveri av til sammen 220 tonn fisk. Ifølge tiltalen skal mannen i perioden desember 2011 til mars 2015 ha selv borttatt fisken, eller medvirket til at andre hadde tilgang til varene. I tillegg til påstand om fengselsstraff vil statsadvokaten legge ned påstand om inndragelse av 1,3 millioner kroner til statskassen fra mannen.


 

- Kjøpte og videresolgte

En annen mann er tiltalt for å ha mottatt til sammen 386 tonn fisk til en verdi av 11,6 millioner kroner og videresolgt til tross for at han visste at fisken var utbytte av straffbare handlinger. Han er også tiltalt for momssvindel av 1,5 millioner kroner og unndragelse av 4,5 millioner kroner i skatt.

Han er også tiltalt etter Matloven for å ha omsatt 211 tonn fisk som ikke var merket med opprinnelsessted eller når fiskevaren var produsert.

Ifølge Statsadvokaten vil Staten kreve tilbake 6,1 millioner kroner fra denne mannen.

- Kjøpte stjålet fisk

En tredje mann er tiltalt for å ha mottatt til sammen 386 tonn med fisk til en verdi av 11,6 millioner kroner til tross for at han visste at fisken var utbytte av straffbare handlinger. Han er også tiltalt for å ha unndratt 1,4 millioner kroner i merverdiavgift og manglende merking av fisk og fiskevarer uten nødvendig dokumentasjon.

Statsadvokat Magne Nyborg har lagt ned påstand om inndragelse av 3,2 millioner kroner fra mannen.

Da smp.no omtalte anmeldelsen av saken i vår bestred Aalesund Seafood grunnlaget for anmeldelsen.


Nå svarer Aalesund Seafood AS:

– Bestrider grunnlaget

Aalesund Seafood bekrefter at de er anmeldt av Mattilsynet, men bestrider tilsynsrapport.


Straffesaken mot de tre mennene starter i Sunnmøre tingrett neste uke.