Kommentar:

Lister oss mot målet

Skal vi bli flere på bussen, er ikke et slitent busskur og et skralt rutetilbud noe å stille opp med.

Eksperiment: Den midlertidige gateterminalen blei åpna fredag ettermiddag som en del av markeringen av Europeisk mobilitetsuke 16. til 22. september. Terminalen er en mulighetsstudie og et eksperiment som skal skape dialog, debatt og nye ideer til utforming av både kollektivtilbud og byrom i Ålesund. Foto: Staale Wattø 

Nyheter

De siste dagene har jeg passert Harald Torsviks plass i Ålesund til fots noen ganger. Der har en midlertidig gateterminal for kollektivtransport vært under bygging – et eksperiment som skal illustrere hvordan en slik terminal kan bli.