Ungdomsrådet i Ålesund:

Kritisk til å korte inn skjenketida

Et flertall i Ungdomsrådet er negative til å korte inn skjenketida i Ålesund med én time.

LEDER Håkon Strand er leder for Ungdomsrådet i Ålesund.  Foto: TORBJØRN EIDHAMMER

Ungdomsrådet diskuterte forslagene i den nye ruspolitiske handlingsplanen for Ålesund.  Foto: TORBJØRN EIDHAMMER

Nyheter

En ny ruspolitisk handlingsplan har vært på høring i Ålesund. Ett av de mest omstridte forslagene er at skjenketida skal kortes inn med én time, fra klokka 03.00 til klokka 02.00.

Onsdag bestemte Ungdomsrådet i byen seg for å sende inn sitt innspill til planen. 7 av 9 stemte for å be om at det kontroversielle forslaget strykes. Politikerne i bystyret skal senere vedta planen.

(saken fortsetter etter bildet)

  Foto: TORBJØRN EIDHAMMER

– Kan føre til dårligere uteliv

– Vi er kritisk til innskrenkingen, og mener det ikke er fornuftig fordi tiltaket rammer feil gruppe mennesker. Mange av forslagene i planen er gode og handler om å forebygge rus tidlig, og hindre avhengighet hos folk som sliter med alkohol. Men det å korte inn skjenketiden rammer spesielt ungdom og studentene, mener leder Håkon Strand.  

Han frykter at konsekvensene av å stenge kranene klokka 02.00 blir at færre vil bruke utelivet i Ålesund.

– Det kan ende med at utestedene tjener dårligere, og kanskje må noen også legge ned. Da blir tilbudet enda dårligere for ungdom og studenter i byen. Samtidig vil forslaget føre til flere hjemmefester og flere nachspiel. Uheldige hendelser skjer ofte i taxikøa eller når festen fortsettes hjemme, sier Strand.

Les studentenes leserinnlegg: – Feil plass å starte

Les også: Brennheit debatt om skjenking

Mindretallet i Ungdomsrådet mente at det ikke ville være dumt med et prøveprosjekt med skjenkestopp klokka 02.00. Kan ikke Ålesund være en fin studentby uten at man drar på byen og drikker seg full hver helg, var ett av spørsmålene som ble stilt.

(saken fortsetter etter bildet)

  Foto: TORBJØRN EIDHAMMER

– Volden kan gå ned

En studie fra Statens institutt for rusmiddelforskning av 18 norske byer mellom 2000–2010 viser at en times økning i skjenketid førte til 17 prosent flere voldstilfeller.

På tilsvarende måte gikk voldstilfellene ned ved en times tidligere stenging.

– Noen byer har erfart at volden går ned med kortere skjenketider?

– Det er selvfølgelig positivt at volden går ned enkelte steder, men vi kan ikke bare anta at det vil skje i Ålesund også. Noen steder går volden også opp, det er alltid to sider av en sak, sier Strand.

Han viser til at andre rapporter har vist at mer trengsel og trykk i taxikø om alle drar samtidig, kan gi en uheldig effekt.

Les også: – Skjenketider er alltid et ormebol

Les også: Vil stramme inn skjenkinga i Ålesund

Går utover omsetning

Forskerne hos Statens institutt for rusmiddelforskning så også i 2012 på hvordan innskrenking påvirker omsetning for utestedene.

Konklusjonen der var at en reduksjon i skjenketiden på en time reduserte gjennomsnittlig omsetning med mellom 9 og 12 prosent.

– Lærer for lite om alkohol

Ungdomsrådet startet også en debatt om norsk drikkekultur og «helgefyll». Her kom man inn på flere ting man burde gjøre nasjonalt for å forebygge at ungdom får et dårlig forhold til alkohol.

En representant mente blant annet at ungdom lærte for lite på skolen om konsekvenser av alkohol- og rusbruk.  

– Selvfølgelig skjønner jeg også dem som ville at vi kunne støtte forslaget, og at alkohol kan være et problem på byen, sier leder Håkon Strand.

Ungdomsrådet diskuterte også oppfordringen om å ha én «hvit uke» i året, og mente det var positivt. I tillegg var rådet klar på at idrettsarrangementer og andre arrangementer der barn og unge er ei målgruppe skal være rusfrie.

– Hvorfor bør politikerne lytte til dere?

– Det er vi som skal bruke byen, og det er vi som er framtida. Jeg tviler på at majoriteten av bystyret drar ut i helgene. Vi har tidligere ikke blitt hørt i to viktige saker om anonym retting av prøver og fritt skolevalg. Nå håper jeg politikerne lytter til ungdommen, sier Strand.

Les også: Dette mener Aalesund Bartenderforening (krever abonnement)