Budsjettlekkasje:

Tre millioner til Ålesund-skolen

Regjeringen bevilger 350 millioner kroner til tidlig innsats i skolen. Ålesund kommune får 3,1 millioner.

Skole: Regjeringen kommer i budsjettet med 350 millioner ekstra til skolen – Vil setter inn tiltak tidlig rettet mot elever som sliter, sier Frps Harald Tom Nesvik. 

Nyheter

Pengene kommer i statsbudsjettet som legges fram torsdag i neste uke.

– Vi ønsker å sette inn tiltak så tidlig i skoleløpet som mulig, for elever som sliter. Derfor kommer denne bevilgningen i budsjettet, sier Frps parlamentariske leder Harald Tom Nesvik.

Pengene blir fordelt etter elevtall.

Totalt vil kommunene i Møre og Romsdal få 19,4 millioner.

– Vi forutsetter at kommunene bruker disse pengene slik de er ment, rettet mot å styrke lesing, regning og skriving for elever som sliter med dette, sier Nesvik.

Kommuner som Herøy, Ulstein og Volda vil få i underkant av 700 000 kroner.

– Mange lærer ikke nok, og de blir hengende etter uten at de makter ta igjen forspranget til kameratene. Resultatet blir et høyt frafall i den videregående skolen og derav permanent utenforskap, påpeker Nesvik.

Regjeringen planlegger neste år å legge fram en stortingsmelding om forsterket tidlig innsats. Her vil det blant annet bli foreslått å pålegge kommunene en plikt til særskilt oppfølging av elever som blir hengende etter.