Hamret løs på politietterforskninga og vil ha klientene frikjent

Forsvarerne til de tre tiltalte mener at alt for mye opplysninger i etterforskninga kommer fra den fornærma bedrifta Scanprod.

Advokat Anders Svinø. FOTO: STAALE WATTØ 

Nyheter

Advokat Anders Svinø representerer den hovedtiltalte mannen i saka, som aktor la ned påstand om fengsel i fem og et halvt år for.

- Det er symptomatisk for politiets enspora etterforskning at det ikke  er ført ett eneste bevis på at min klient har medvirket til å ha stjålet en eneste fisk. Han skal ha hentet 386 tonn hos Scanprod og vært der minst 148 ganger. Han er ikke observert en eneste gang. Det bor til en hver tid 6-8 mann på området i brakker, de har ikke sett noe. I tillegg har aktor prøvd å framstille det slik at leveransene er gjort i nattens mulm og mørke, men 102 av 109 leveranser er gjort på dagtid, sa Svinø i sin prosedyre.

Frifinnelse

Svinø merket seg også at Arild Giske, medeier i Scanprod, fortalte retten om full kontroll i alle ledd i bedrifta.

- Før han snudde om og sa det var fullt mulig å fjerne flere paller og tonnevis med fisk fra deres anlegg, sa Svinø.

Han la ned påstand om frifinnelse av sin klient for den alvorligste delen av tiltalen, heleri av 386 tonn med fisk, samt for brudd på matloven. Han ba også om at klienten frifinnes for inndragelse og erstatningskrav.

Klienten har vedkjent seg de øvrige tiltalepunkt, momsunndragelse, skatteunndragelse og manglende regnskapsføring.


Aktor med påstander i fisketjuverisaka:

Vil ha over fem års fengsel for hovedtiltalt

Aktor Hilde Haugen la ned påstand om fem og et halvt års fengsel for hovedtiltalte, i fisketjuverisaka i Sunnmøre tingrett onsdag.

 

Dårlig etterforskning

Også advokat Bertil Rønnestad, som forsvarer den daglige lederen i Aalesund Seafood, mente politiet har gjort en slett jobb i etterforkninga av saken.

- Befaringa hos Scanprod fremsto gjennom-regissert, det var for mye fisk på gulvet der som ikke var produsert. Politiet har bygd sin etterforsking utelukkende på fornærmede Scanprod sine opplysninger. Politiet gjorde ingen selvstendige undersøkelser rundt blodsuging av fisk, som Giske mente var et varemerke for deres bedrift, men støttet seg på fornærma Giske sin forklaring. Ingen andre i bransjen er forespurt om hva som er vanlig eller ikke. Det er ikke slik etterforskninga i en alvorlig straffesak skal foregå, mener Rønnestad.

- Det er ingen grunn til å tro at min klient ikke handlet fisk med den hovedmistenkte i god tro. Vi har heller ingen bevis på at min klient skal ha fått noe som helst penger etter et påslag av fisken, og det finnes ingen bevis for at det har gått penger mellom min klient og hovedtiltalte, fortsatte Rønnestad.

På det grunnlag la Rønnestad ned påstand om frifinnelse av sin klient på alle tiltalepunkt og alle påstander om erstatning og inndraging.


Fisketjuverisaka fortsetter i Sunnmøre tingrett i dag:

Krever 20 millioner fra de tiltalte

I tillegg kommer erstatningskrav på 9,7 millioner.


- Har ikke gjort dette

Advokat Axel Lange forsvarer den tidligere ansatte ved Scanprod, som er tiltalt for å ha borttatt 220 tonn med fisk fra sin tidligere arbeidsgiver. Han var klar på at hans klient ikke hadde vedkjent seg noe rundt dette, og at han stilte seg uforstående til tiltalen.

- For at min klient skal bli dømt, må det bekreftes at den eventuelle stjålne fisken kommer fra Scanprod, men ingen av de ting som påtalemyndighetene mener er særtegn på at fisken kommer fra Scanprod, er bevist. Mange driver med blodsuging, det er ikke tatt prøver av saltet og de sorte engangspallene som Scanprod mener er unike for de, viser seg å ikke være så unik for bedrifta. Det fikk vi forklart av leverandøren, og det kom også fram at det fantes en leverandør til i Norge, sa Lange.

- Det er ikke engang 50 prosent sikkert at den fisken som ble funnet hos Aarsetfisk, stammer fra Scanprod, fortsatte Lange.

Han stilte også spørsmål ved at det ikke hadde blitt oppdaget at det var forsvunnet så mye fisk fra bedrifta.

- Både ansatte ved Scanprod og forsvarets sakkyndige mente det var rart, med visse forbehold, sa Lange.

Han mener retten trygt kan legge til grunn at hans klient ikke har borttatt fisk.

- Det finnes ikke et fnugg av bevis, og vi mener at det er klart at fisken ikke stammer fra Scanprod, fortsatte Lange.

- Min klient må frifinnes, og det skal ikke betales erstatning eller foretas noe som helst inndragning, fastslo Lange ovenfor retten.

Langes klient er subsidiært tiltalt for heleri av 1,3 millioner kroner.

- Da må min klient ha forstått at pengene eventuelt stammet fra kriminell virksomhet. Det har han ikke, han har fått tilbakebetalt et lån fra hovedmannen, samt fått penger til tipping som de to utførte sammen, mener Lange, og mener dermed at hans klient må frifinnes også for den subsidiære tiltalen.

Dom i saken faller onsdag 12. oktober.

Sunnmørsposten fulgte rettssaka også forrige uke:
Torsdag: Krever 9,7 millioner i erstatning fra de tiltalte
Onsdag ettermiddag: Tippa for 2,1 millioner på fem år
Onsdag formiddag: – Umulig at så mye fisk har forsvunnet
Tirsdag ettermiddag: – Store mangler i etterforskninga
Tirsdag formiddag: Sorte paller kan bli sentrale
Mandag ettermiddag: – Fikk fisken fra Nord-Norge
Mandag formiddag: Tiltalt for heleri og tjuveri av 386 tonn fisk