Fylkesrådmannen brøt anbudsloven i Fjord1-saken

Leikanger (NTB): En fersk granskningsrapport viser at fylkesrådmann Tore Eriksen i Sogn og Fjordane brøt anbudsloven da han plukket ut rådgivere i Fjord1-saken. Reaksjonene fra politikerne er delte.

Fjord1: Bilferjene på sambandet Festøy - Solavågen. Fjord1. ferje. bilferje.  Foto: Stig Vågnes

Nyheter

Ifølge Bergens Tidende fikk konsulentene som hjalp Sogn og Fjordane fylkeskommune med å selge Fjord1, 20,6 millioner kroner for jobben etter selv å ha gitt råd om ikke å legge den ut på anbud. Det var fylkesrådmannen i Sogn og Fjordane, Tore Eriksen, som vurderte at man skulle hyre inn konsulentene fra Wiersholm og DHT Corporate uten å sette avtalen ut på anbud.


Konkurransetilsynet seier ja til Fjord1-kjøp

Grønt lys for Per Sævik og Havilafjord.

 

I en rapport fra Deloitte konkluderes det nå med at fylkesrådmann Tore Eriksen handlet i strid med loven om offentlig anskaffelse da han inngikk kontrakt med de to selskapene.

Fylkesmannen mener denne jobben var en forlengelse av et tidligere engasjement, og KrF og Sp støtter Eriksen og skylder på at det har vært «en vanskelig sak». Venstre sier derimot at det er svært alvorlig om regelverket er brutt.

– Jeg synes det er veldig merkelig at KrF og Sp er så ukritisk til alt som har kommet fram om konsulentene. De har så til de grader giftet seg med dem, men de føler kanskje behov for å renvaske seg selv i denne saken, sier fylkestingspolitiker for Venstre Alfred Bjørlo.