Lar Ørskog betale sjokkrekning

Sunnmøre tingrett meiner god jordbruksjord i Ørskog er verdt 120 kroner kvadratmeteren. Vegvesenet ber no Ørskog kommune om å betale rekninga.

Her langs fylkesveg 650 på Giskemo skal Vegvesenet etter planen forlenge gang- og sykkelvegen.  Foto: Nikolas Birkevold Farstad

Nyheter

Vegvesenet skal bygge gang- og sykkelveg på god jordbruksjord mellom Giskemo og Amdam. I skjønnet i tingretten vart erstatninga sett til rekordhøge 120 kroner kvadratmeteren.