Styrkar straumnettet:

Legg ny kabel i Vartdalsfjorden

Den gamle sjøkabelen frå 1973 skal skiftast ut og erstattast med ein ny med større kapasitet. Arbeidet er allereie i gang.

KABELLEGGING: Mørenett førebur i desse dagar legging av ny sjøkabel mellom Berkneset og Eiksund. Her frå Berkneset. Det gamle muffehuset på biletet skal etter kvart rivast. FOTO: PETTER SANDVIK 

\– Vi har ikkje noko anna val

EGIL ÅMBAKK
Nyheter

– Det er snakk om ei strekning på godt og vel tre kilometer som no får ny 132 kV sjøkabel, fortel planingeniør Egil Åmbakk i Mørenett AS.