Forsvarspris til Ålesunder

Fred Gallefoss har fått Forsvarets veteranpris for sin innsats for veteranene.
Nyheter

Gallefoss, Ålesunder oppvokst i Vegsund, fikk prisen på en tilstelning tirsdag kveld. I 1993 etablerte Fred Gallefoss Norsk veterannettverk, og det er for arbeidet med dette at han får utmerkelsen.