NTNU Ålesund:

Fet blir ny viserektor

Annik Magerholm Fet (63) tar over etter Marianne Synnes.

Ny rektor: Annik Magerholm Fet som er busett i Ålesund, er professor i miljøleiing, systemteknikk og livsløpsanalyse ved NTNU. Nå blir hun ny viserektor ved NTNU Ålesund.  Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

- Jeg fikk nettopp en melding fra Gunnar Bovim om at jeg er innstilt. Jeg er veldig glad for det. Det er en utrolig spennende utfordring, sier Magerholm Fet til Universitetsavisa.

Innstillingsutvalget, som ble ledet av rektor Gunnar Bovim, innstilte Annik Magerholm Fet som eneste kandidat for stillingen som viserektor for NTNU i Ålesund. Det går frem av en melding på NTNUs intranett "Innsida".

Har pendlet fra Ålesund i 17 år

Hun starter på sin fireårige åremålsperiode som viserektor fra nyttår. Hun går fra stillingen som direktør for NTNU bærekraft. Magerholm Fet er fra og bor i Ålesund. Hun har ukependlet til Trondheim i 17 år, men sier geografi ikke har vært avgjørende for at hun søkte jobben som viserektor.

- Arbeidsoppgavene mine i Trondheim med NTNU bærekraft er såpass spennende at jeg ikke søkte i første omgang, men når muligheten bydde seg på nytt, vurderte jeg det annerledes, sier Fet til UA.

Vil bygge opp Ålesund som studieby

Nå ser hun fram til å bygge opp Ålesund som studieby. Den nye viserektoren trekker frem det å bygge opp et samspill mellom de ansatte ved NTNU i Ålesund, næringslivet i regionen, kommunen og NTNU i Trondheim og Gjøvik som hennes fremste oppgave.

- Jeg vet at det er en stor utfordring å få til en utvikling i retning av bærekraftig samfunnsutvikling i næringslivet. Næringslivet i Møre og Romsdal er godt rustet for å utvikle seg i tråd med de forventningene vi har, og det er noe jeg vil jobbe med, sier hun til nettstedet.