Valldal-ulykka

Ukrainsk sjåfør: Frifinnes for uaktsomt drap

I en ny dom fra Sunnmøre tingrett frifinnes sjåføren for uaktsomt drap. Han dømmes imidlertid for å ha kjørt uforsiktig.

Sammenklemt: Bussen i Valldal-ulykka var tydelig sammenklemt etter å ha veltet.  Foto: Odd-Sølve I. Grannes

Nyheter

Det var 30. juli at en ukrainsk turbuss og en personbil kolliderte på fylkesveg 63 ved Grønning i Valldal. Som følge av sammenstøtet ble styresnekka på bussen ødelagt, og bussen skjenet ustyrlig ut til venstre over autovernet. Bussen landet på taket i grøfta. Én passasjer omkom og 14 ble skadd.

Frifunnet for drap

Bussjåføren sto tiltalt for uaktsomt drap og brudd på vegtrafikkloven om å kjøre aktpågivende, varsomt og hensynsfullt.

Nå er mannen frifunnet i Sunnmøre tingrett for drapstiltalen og erstatningskravet. Aktors påstand var fengsel i 120 dager. Bistandsadvokaten krevde 125.000 kroner på vegne av pårørende.

Bussjåføren dømmes imidlertid til fengsel i 30 dager for brudd på vegtrafikkloven. Mannen har sittet 94 dager i varetekt allerede. Retten mener at siden tiltalte er yrkessjåfør og kjørte med mange passasjerer, så er det strengere aktsomhetsplikt enn for en vanlig bilist.

Kan ikke lastes for dødsfall

– Retten har etter en samlet vurdering funnet det bevist at sammenstøtet mellom bussen og personbilen påførte bussens styresnekke en upåregnelig skade, slik at tiltalte ikke fikk kontroll over bussen. Bussens videre ferd mot venstre før den traff autovernet i motsatt kjøreretning og veltet var således et slikt ekstraordinært og uforutsett hendelsesforløp som ikke kan bebreides tiltalte, står det i dommen.

Bussjåføren kjørte i 57 km/t i 80-sonen på den smale fylkesvegen da sammenstøtet med personbilen skjedde. Få meter før kollisjonen ble vegen gradvis 75 cm smalere. Vegvesenet hadde ikke skiltet dette.

LES OGSÅ: Vegvesenet vil utbedre dødsvegen

Retten mener at selv om vegen var smal, så var det tilstrekkelig plass til å passere dersom man holdt riktig hastighet. Da måtte begge kjøretøy ha plassert seg ytterst i sine kjøreretninger.

Les også: Vitne: – Bussen kjørte for fort før ulykka

Kjørte ikke etter forholdene

Sjåføren kom i overkant av 60 km/t da han så personbilen komme mot ham. Tiltalte merket ikke at vegen hadde blitt smalere før han bremset fra 63 til 57 km/t. Ettersom han hadde lagt bussen helt ut på kanten turte han ikke bremse kraftigere fordi han var redd for at det ville føre til at bussen vinglet mer.

Statens vegvesen har slått fast at sjåføren forsøkte å svinge til høyre, men det ødelagte styresystemet førte bussen ukontrollert mot venstre. Like etterpå lå den på taket i grøfta.

Les også: Bussjåfør nekter straffskyld etter Valldal-ulykken

Sunnmøre tingrett mener at sjåføren ikke kjørte aktsomt nok i forkant av kollisjonen. Mannen mister retten til å kjøre motorvogn i Norge for en periode på ett år.

Les også: – Jeg ble livredd jo nærmere bussen kom

Les også: – Bilen gjorde en brå bevegelse mot venstre

Sjåføren anker

Advokat og forsvarer Erling Flisnes mener at klienten skal frifinnes på alle punkt. Klienten har anket dommen når det gjelder brudd på vegtrafikkloven.

– Dommen er altså ikke rettskraftig, påpeker Flisnes.

Han sier at klienten selvfølgelig har krav på erstatning siden han har sittet 94 dager i varetekt. Påtalemyndigheten har stilt seg slik at klienten min har krav på det etter straffeprosessloven. Sjåføren er dømt til 30 dager fengsel.

Forsvareren har tidligere, og kritiserer også nå, påtalemyndigheten for å ha tatt ut tiltale når ikke alle fakta var på bordet fordi styresnekken fortsatt er til undersøkelse. Det ødelagte styresystemet gjorde det umulig for sjåføren å styre bussen.

Smp.no har foreløpig ikke lykkes med å komme i kontakt med aktor Magnus Engh Juel fra Vest politidistrikt.