Ålesund lufthavn Vigra:

Avinor positiv til tursti forbi Blindheimsvik fuglefredningsområde

VIGRA: Avinor er positiv til tursti forbi fuglefredingsområdet, men vil først ha Luftfartstilsynets vurdering. Her en stork i svevet på Vigra. 

Nyheter

Avinor er positiv til at det etableres en tursti langs sørsiden av Ålesund lufthavn Vigra, og gjøres en mindre justering av gjerdetraseen forbi Blindheimsvik fuglefredningsområde. Men lufthavna er midt oppe i en sertifiseringsprosess, og Avinor venter at utstedelsen av utformingssertifikatet fra Luftfartstilsynet er like rundt hjørnet.