Vil ikke sette ned fartsgrensa:

Vegvesenet mener det vil gi falsk trygghet

Kampen for nedsatt fartsgrense på Ellingsøy møter motstand.

ELLINGSØY: Statens vegvesen og politikere på befaring i mai for å vurdere trafikksikkerheten i kryss på fylkesveg 107 på Ellingsøy. Vegvesenet finner ikke grunnlag for å sette ned fartsgrensa til 60. 

Nyheter

Fylkestrafikktryggingsutvalget behandler saken tirsdag, der Statens vegvesen har gjort vurderinger av å sette ned fartsgrensa fra 80 til 60. Det finner ikke Statens vegvesen grunnlag for å gjøre.

De mener det vil gi falsk trygghet for myke trafikkanter. Det fins muligheter for å sette ned fartsgrensa til 70, hvis skadekost pr.kilometer på strekninga er over 2 mill. kr årlig.

(saken fortsetter under)


Vegvesenet sier kontant nei til 60–sone

Vegvesenet vil ikke sørge for 60-sone fra Kverve til rundkjøringen ved Hovlia på Ellingsøya.

 

Frykter flere ulykker

Folk på Ellingsøya er redd for at det må skje flere ulykker før fartsgrensen blir satt ned ved Kverve.


På hele strekninga på fv 107 på Ellingsøya er den bare 1,3 mill.kr, og de alvorligste ulykkene har skjedd på Bjørge, Stokke og Grimstad. Det har ikke skjedd ulykker med personskader i det aktuelle kryssområdet siste ti år.

Vegvesenet vil likevel ta fartsmålinger, vurdere sikt og ulykkesfare, for så å vurdere behov for ei kortere 70-sone i kryssområdet.