Politikerne i Ålesund

Nå kan det bli skjenkeslutt klokka 02.00

Innkortet skjenketid i Ålesund er ett steg nærmere å bli vedtatt etter møte i Helse- og velferdsutvalget i går.

Spørsmål om skjenketider er en heit potet i Ålesund for tida.   Foto: Knut Arne Aarset

Nyheter

Ny ruspolitisk handlingsplan i Ålesund, som skal gjelde for perioden 2016-2020, har nylig vært på høring. I går var planen til votering i Helse- og velferdsutvalget. Der var det først og fremst mye skryt og mange godord å hente for de som har utarbeidet planen. Flere av komitémedlemmene tok ordet og roste planen som et godt, grundig og innsiktsullt dokument.

Les også Vil stramme inn skjenkinga i Ålesund

Den eneste som fremmet endringsforslag til planen, var Monica Molvær (H). Men også hun innledet med å si:

- Dette er et ufattelig godt dokument.

Vil ha endringer

Lengre åpent Monica Molvær (H) 

Molvær ønsker seg likevel endringer på fire punkter i planen. For det første vil Molvær endre at byparken uten unntak skal være rusfri. I stedet vil hun at ordlyden i planen skal være at det "kan gies bevilling til arrangementer etter søknad".

Videre ønsker Molvær å få fjernet punktet som heter "Salg og skjenking av alkohol skal ikke foregå på steder der dette ikke er en naturlig del av vareutvalget (f.eks. frisører, klesbutikker, interiørbutikker m.m).

– Det er jo ikke slik at for eksempel frisører driver skjenking i ordets rette forstand, det handler jo mer om å kunne gi en brud som er på salongen muligheten til å få et glass musserende mens hun pyntes. Jeg synes ikke vi trenger å være så firkanta at frisørene ikke skal kunne gjøre dette, sa Molvær.

Les også – Skjenketider er alltid et ormebol

Kortere skjenking

Molvær vil videre ha strøket punktet om innkortet skjenketid fra 03.00 til 02.00.

– Jeg mener vi må lytte til bransjen selv, som ønsker skjenking til tre. Jeg tror det blir mer bråk i byen hvis alle skal hjem samtidig.

Les også Kritisk til å korte inn skjenketida

Les også Jubler til skjenke-ja på Moa

Det siste Molvær vil ha strøket er et punkt i planen som heter at man skal ha "mer restriktiv praksis i tildeling av bevilling for skjenking av allkohol i gruppe 3". Gruppe tre er drikker som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol.

Liten støtte

Molvær fikk imidlertid liten støtte for sine synspunkter blant de andre politikerne i Helse- og velferdsutvalget.

På det første og andre forslaget fikk hun støtte fra to stemmer fra FrP. På forslag tre og fire fikk hun støtte fra partikollega Henning Hofseth og to fra FrP.

Gikk gjennom

Dermed gikk Helse- og velferdsutvalget inn for hele dokumentet som det foreligger. Komiteen støtter dermed innstillingen fra rådmannen.

Neste behandling av saken skjer i bystyret neste torsdag, 24. november. Molvær signaliserte i går at hun har "spart på krutt" til bystyremøtet. For Molværs del er ikke siste ord sagt i saken.