Fikk ikke støtte for kriseplan - legger mer penger på bordet

Obligasjonseierne ville ikke gi grønt lys for forslaget fra ledelsen i Herøy-rederiet. Det tvinger Per Sævik til å legge mer penger på bordet.

Per Sævik i Havila  Foto: Staale Wattø

Havila Shipping
  • Offshorerederi grunnlagt i Herøy i 2003 av Per Sævik.
  • Rederiet har om lag 5,5 milliardar i gjeld, og vil bli kvitt om lag en tre del - 1,6 milliarder - om kriseplanen får gjennomslag.
  • Havila har 26 skip i flåten, men vil som et ledd i kriseplanen forsøke å selge unna sju fartøy.
  • Før oljenedturen hadde rederiet rundt 800 ansatte, men er november 2016 nede i om lag 600 ansatte.
Nyheter

I dag ble det klart at det ikke ble nødvendig to tredelers flertall fra obligasjonseierne i det usikra obligasjonslånet Havi08.

– Restruktureringsforslaget slik som fremlagt i innkalling til obligasjonseiermøter datert 9. november har ikke fått tilstrekkelig tilslutning i Havi 08 obligasjonseiermøte i dag, heter det i en børsmelding onsdag.

Avslaget førte til at Njål og Per Sævik øyeblikkelig gikk i  møter med sine finansrådgivere i Oslo. Etter det smp.no har grunn til å tro vil de om kort tid legge på bordet et nytt forslag til løsning. Et slikt forslag vil ha i seg mer penger til obligasjonseierne og eventuelt også  flere tegningsretter for på den måten få mer penger ut av en eventuell framtidig oppgang av verdiene i rederiet.

Tidligere har både styret i Havila og bankene gitt beskjed om at dersom refinansieringsplanen ble stemt ned ville de slå rederiet konkurs.

Den siste uka med intense forhandlinger har slik vi forstå det ført til at begge parter er i ferd med å jenke seg, men at det må mer penger på bordet for å få fram en løsning.

Njål og Per Sævik sitter akkurat nå i møter i Oslo. Hvor lenge møtene vil vare er vi ikke kjent med.

Smp.no kommer tilbake med mer utover ettermiddagen.

Det innebærer at framtida til det gjeldstyngede rederiet er høyst uviss.

Få oversikt: Alle de siste sakene om Havila

Havila-ledelsen sitt forslag innebærer at Sævik-familien beholder 51 prosent, mens långivere mener seg dårlig behandlet og vil selv overta aksjemajoriteten i rederiet.

Havila-sjef Njål Sævik har gitt uttrykk for at alternativet til deres løsning, er konkurs. Obligasjoneierne har kalt inn til møte torsdag 24. november, men vil trolig ikke ha støtte fra de største bankene for sin løsning.

SISTE: Obligasjonseierne i det ene Havila-lånet opplyser onsdag ettermiddag at de trekker invitasjonen til det innkalte møtet, torsdag.

I børsmeldingen vises det til at rederiet har opplyst at de vil snakke med alle kreditorene for å komme fram til en løsning som blir godtatt av alle parter.


Her kan Havilas skjebne avgjøres i dag

I dette bygget samles tidlig onsdag ettermiddag obligasjonseierne for å avgjøre om Havila Shipping slås konkurs eller ikke.