Arbeidstilsynet merker økende pågang:

Makter ikke å følge opp klagemeldinger i byggebransjen

Arbeidstilsynet har ikke kapasitet til å følge opp alle meldingene de får om byggebransjen.

Useriøse Tømrere som vil være seriøse og følge norsk lov, blir skviset ut at useriøse selskaper, ofte med eiere fra Øst-Europa. De opererer med en langt lavere timespriser enn norske selskaper. Oppslaget i gårsdagens avis kan tyde på at enkelte arbeidsgivere lar arbeidere arbeide svart for å presse ned anbudene.   Foto: Knut Arne Aarset

Jeg måtte bare legge ned bedrifta. Det var ikke grunnlag for å drive videre. Jeg ble så presset på pris at det ikke ble lønnsomt lenger

Tidligere eier av tømrerfirma
Nyheter

– Vi tar alle henvendelser alvorlig, men vi har ikke kapasitet til å følge opp godt nok alt vi ønsker, sier tilsynssjef Inger Marie Seth i Arbeidstilsynet.