Studentene inntar byen:

Nå kommer flertallet av studentene fra andre fylker

På to år har antall studenter fra andre fylker nesten doblet seg i Ålesund.

Utvikling – Sunnmøringene som har flyttet til storbyene, og særlig de som ikke er fra Ålesund, tilbringer gjerne feriene hjemme på for eksempel Hareid. Når de ikke tar turen til Ålesund selv, er det vanskelig å få med seg alt som har skjedd, sier Trude Pedersen, som har bodd i byen siden hun flyttet hit som student i 2012.  Foto: Maria Moe

En 27-åring med bil og barn har helt andre behov enn en nyinnflytta 20-åring

Nyheter

Nå kommer flertallet av studentene ved NTNU i Ålesund «utenfra» – altså fra andre fylker.

Det er ikke helt ferske tall på hvor mange av disse som blir værende, men en studie fra 2012 viste at halvparten av studenter fra andre fylker ble boende i Møre og Romsdal.

– Ikke klar for å dra

Trude Pedersen var en slik student. Hun kommer fra Byrknesøyna i Sogn og Fjordane, men hadde bodd mange år i Bergen før hun flyttet til Ålesund for å studere shippingledelse.

– Det var et dårlig arbeidsmarked da jeg var ferdig utdanna for halvannet år siden. Men jeg var ikke klar for å forlate Ålesund helt ennå, sier hun.

Takket være tidligere erfaring og nettverk fikk hun jobb. I dag er hun eventkoordinator i Momentium.

– Jeg vet ikke om det blir Ålesund for alltid, men jeg hadde ikke hatt noe imot det, sier Pedersen, som har sett en enorm utvikling i byen fra 2012 til i dag.

– Bysentrum og kulturlivet blomstrer. Jeg opplever selv at folk jeg kjenner fra Sunnmøre som har flyttet til de større byene ikke forstår utviklingen som har skjedd her, mener hun.


Det er ikke bare byen som er i endring. Også studentmassen har endret seg mye på få år.

Gjennomsnittsalderen var i år 2000 27,7 år. 13 år seinere hadde den sunket til 23,7. Studentene er yngre og flere kommer flyttende.

– Dette betyr veldig mye for byen og området. Det betyr jo at potensialet til vekst er mye større enn man ellers ville hatt, sier Gjermund Kvernmo Langset, leder for Studentparlamentet ved NTNU i Ålesund.

Han tror også at en del studenter blir værende.

– Aboslutt, for det er jo på dette tidspunktet i livet du etablerer deg. Dette er første gang en er hjemmefra, og knytter nye, nære bånd. Overraskende mange jeg kjenner fra både sør, øst og nord har blitt værende. Både de som har etablert familie og ikke.

Tilflyttere, ikke hjemflyttere


NTNU/Høgskolen i Ålesund:

Nytter lite å klage på karakteren på NTNU

En av ti studenter ved NTNU som klager på eksamenskarakteren får en lavere karakter.

Skal vi tro forsker Finn Ove Båtevik er det også studentene nettopp en viktig gruppe.

– Når man først har tatt en utdanning en plass, viser studier av studentene sine bostedsvalg at det er større sjanse for å bli værende i regionen, sier Båtevik, som gjennom sin tidligere jobb ved Møreforsking har forsket på regional utvikling.

– Forutsetningen er at de får seg jobb, legger han til.

Han mener det er mer effektivt å jobbe for å legge til rette for at studenter blir værende, enn for å få utflyttere hjem.

– De har gjort et aktivt valg om å flytte hit. Det kan være en god strategi «å bygge opp under» dette valget.

Må tilrettelegges

Nytte for hele regionen Studentleder Gjermund Kvernmo Langset ved NTNU i Ålesund tror studenten vil gagne hele regionen godt, både i form av befolkningsvekst og verdiskapning.   Foto: Nils-Harald Ånstad

At stadig flere studenter kommer «utenfra», stiller imidlertid også helt nye krav til byen.

– Det er jo ikke slik at det har vært trasig her før, men en 27 år gammel ålesunder med bil og barn har helt andre behov enn en ny-innflytta 20-åring, sier Kvernmo Langset.

Studentlederen har flere ganger tatt til orde for at byen trenger bedre busstilbud, flere studentboliger, lesesalplasser og studenthus.

Han har også etterlyst faste møter mellom studenter og kommunen. – Dette har vi begynt å få til nå. Det skal kommunen ha ros for.

Engasjere studentene

Nettopp studenthuset ble også viktig for Trude Pedersen. Gjennom frivillig arbeid der fikk hun innblikk i næringslivet og mulighetene som fantes.

– Det er viktig å engasjere studentene som kommer hit, sier hun.

– Jeg tror mange undervurderer fordelen av et stort nettverk.