Ville holde sluttavtale hemmelig:

Ordfører: – Norsk lov er til for å brytes

Sandøy-ordfører med kraftig utspill etter at aviser fikk innsyn i sluttavtalen til rådmann Ann-Heidi Paulsen Orvik.

Faksimile fra avisa Nordre. 

Nyheter

Rådmann Ann-Heidi Paulsen Orvik i Sandøy gikk på dagen, og fikk med seg etterlønn i 18 måneder. Lønnen kommer uansett om hun får ny jobb.

Rådmannen sluttet etter det som ble beskrevet som en konflikt i Sandøy. Den offentlige versjonen er at partene kom til enighet om å avslutte arbeidsforholdet.

Kommunen forsøkte først å holde avtalen hemmelig, men både Sunnmørsposten og lokalavisa Nordre fikk likevel innsyn i sluttavtalen til Orvik.

Avtalen gir henne nærmere 1,3 millioner i kun lønn, uten pensjonsinntekter, feriepenger og annet medregnet. Dette på topp av eventuell ny inntekt i 18 måneder.

Les også: Får etterlønn i 18 måneder (krever abonnement)

– Norges lover er til for å brytes

Avisa Nordre fulgte opp med en sak i fredagens papiravis. Her får ordfører Oddvar Myklebust (Ap) spørsmål om han er klar over at det er brudd på norsk lov å holde sluttavtalen hemmelig.

«Det drit eg i. Vi skal ta vare på arbeidsgivarane. Kva avisa meiner, er meg klinkande likegyldig», svarer Myklebust.

«Norges lover, då?» lyder oppfølgingsspørsmålet til avisa Nordre.

«Dei er til for å brytast når dei kan brytast. Sånn er det berre. Når det er til eit godt formål bryt dei dei alle saman, både statsminister, Stortinget og regjeringa. Det er noko som heiter nødverje i nokre få sekund.»

«Då var du klar over at det ikkje var heimel?» spør avisa, og viser til at det ikke er hjemmel i norsk lov for å holde denne typer sluttavtaler hemmelig.

«Ja, klart. Men standpunktet vårt er at det ikkje er likt noko om nokon gjekk ut mot deg, og du ikkje fekk vete det. Om du kom i same situasjon, ville du gjerne visst det. Journalistane - Nordre - for å seie det sånn, har blitt osloavis som skal selje på elenda til andre. Det er ikkje lenge dokker har avisa. Dokker vil skape konfliktar overalt. Det ser eg både i vår kommune og Haram kommune. Dokker må til å skjerpe dokker», seier ordføraren.

– Står inne for avgjørelsen

– Er du feilsitert, ordfører Oddvar Myklebust?

– Det er jeg nok ikke. Jeg kommer til å sende dette til Nordre sammen med det du skrev. Så vil jeg ta opp seriøsitetsforskjellen mellom Nordre og Sunnmørsposten senere.

– Mener du at norsk lov er til for å brytes?

– Neida, jeg reagerer på måten redaktøren i Nordre angriper problemene på. Han er helt useriøs i sine spørsmål.

– Men du sier at dere bevisst brøt lova?

– Nei, det var ikke bevisst. Vi gjorde det for vi ville orientere kommunestyret om forhandlingsresultatet før det kom i media.

– Men det er jo brudd på offentlighetsloven om å behandle innsynskrav uten ugrunna opphold, og utlevere sluttavtalen?

– Ja, det kan du godt si, men det er valget vi har tatt, og det står vi inne for, sier ordføreren.

Brukte ulike unntaksbestemmelser

Sandøy kommune avslo først innsynskravet fra avisa Nordre med henvisning til offentlighetsloven §13.1 jf. forvaltningsloven §13,1 ledd nr. 1. Før der igjen oppga kommunen forvaltningsloven §13,1 ledd nr. 2.

Med dette mente kommunen at det var hjemmel for å unnta sluttavtalen av hensyn til lovbestemt taushetsplikt. Dette både på grunn av noens personlige forhold, eller tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.

Ville orientere kommunestyret først

– Tolker jeg deg riktig hvis dere gjorde dette for å kjøpe dere tid, ordfører Myklebust?

– Nei, vi ville orientere kommunestyret før vi orienterte media.

– Men dere visste at dere måtte levere papirene til media uansett?

– Ja, det var vi fullt klar over. Etter vi hadde skrevet under avtalen, hadde vi gruppemøter hvor vi orienterte hvert enkelt parti om resultatet av avtalen, så sendte vi det til Nordre for de hadde spurt etter det. Det gikk et par dager.

Erkjenner lovbrudd

– Men du er altså fullt klar over at dere brøt norsk lov?

– Ja, men av og til må en ta... Vi må få lov til å orientere våre medlemmer i hvert enkelt parti før det kommer i media. Såpass må det være lov å tenke seg.

– Kunne dere gjort det på andre måter?

– Nei, svarer ordføreren.

– Like useriøse

Etter at Sunnmørsposten sier at vi må sitere ordførerens uttalelser til avisa Nordre, mener Myklebust at Sunnmørsposten er like useriøs som Nordre. Nå er han ikke like sikker på at han skal bruke Sunnmørsposten som et bedre eksempel overfor Nordre.

Redaktør Robin Røkke i Nordre sier at ordføreren står fritt til å mene at spørsmålene til avisa er useriøse.

– Vi stiller spørsmålene vi mener er journalistisk interessant. Åpenhet i offentlig forvaltning er noe av det viktigste pressen kan jobbe for. Bare sånn kan vi unngå maktmisbruk, korrupsjon, slurv og nepotisme, sier Røkke.