- Møreblokkene må ikkje gløymast

Programkomiteen i Arbeidarpartiet går inn for konsekvensutgreiing av havområda sør for Lofoten som ligg lengst frå land. Men i olje-debatten er Møreblokkene fråverande.

OLJE Adm.dir. Audun Maråk i Fiskebåt er skuffa over at politikarane ikkje drøftar Møreblokken. 

Nyheter

Fiskebåt ser det som positivt at arbeidet med å verne viktige gyte- og oppvekstområde ser ut til å lykkast, sjølv om arbeidet enno ikkje er i mål, verken i forhold til endeleg avklaring eller var av alle aktuelle område.

- Det er likevel alvorleg at politikarane ikkje tar med Møre, når ein drøftar konsekvensutgreiing i Lofoten og Vesterålen. Det seier Audun Maråk, administrerande direktør i Fiskebåt.

Vitige gyteområde


Sp sier nei til olje i  Lofoten og vil ut av Schengen

Nei til oljeboring i Lofoten og på Mørebankene, nei til Schengen-avtalen og ja til kjønnsnøytral verneplikt. Det var de meste omstridte vedtakene i Senterpartiets nye partiprogram.

Han viser til at ein i området rundt Lofoten og Vesterålen finn viktige gyte- og fiskeområde for torsken, men i området utafor Møre finn vi det viktigaste gyteområde for norsk vårgytande sild, sei og hyse.

- Bestanden av norsk vårgytande sild er den viktigaste dynamoen i økosystemet og er også ein svært viktig økonomisk ressurs. Tradisjonelt har også ein vesentleg del av torsken gytt utafor Møre. Desse områda er difor sårbare og svært viktige for store delar av fisket, seier Maråk.

Skuffa


Knut Støbakk:

Åpner for olje- og gassleting

Giske-ordfører og tidligere fiskeskipper Knut Støbakk (KrF) mener det er greitt at det blir kartlagt om det finnes olje- og gassforekomster på Møreblokkene.

Fiskebåt er difor skuffa over at politikarane ser ut til å ignorere dette i debatten om konsekvensutgreiing av oljeaktivitet. Programkomiteen i Arbeidarpartiet går inn for konsekvensutgreiing av havområda sør for Lofoten som ligg lengst frå land. Grunngivinga er at det allereie i dag blir utvinna olje og gass i delar av området, og at der er infrastruktur på plass for petroliumsverksemd.

Arbeiderpartiet har tidlegare gått inn for at heile Lofoten, Vesterålen og Senja skulle opnast for konsekvensutgreiing. No er det berre Høgre og Framstegspartiet igjen på Stortinget som ønsker dette.