Sloss og var vanskelig

Resulterte i anmeldelse og overnatting i drukkenskapsarresten.
Nyheter

En berusa mann blei natt til søndag innsatt i drukkenskapsarresten og anmeldt - ifølge politiet etter å ha vært i slåsskamp og i tillegg for å ha nekta å følge pålegg fra politiet.