Krever ro om barneavdelinga

Ber Høie stoppe trønderne

- Jeg forutsetter at helseministeren øyeblikkelig stopper omkampene om nyfødtavdelingen ved sjukehuset i Ålesund.

Vil bevare nyfødtavdelinga Frps Harald Tom Nesvik krever at helseministeren øyeblikkelig stopper diskusjonen om behandling av nyfødte ved sjukehuset i Ålesund  Foto: JUNE R. JOHANSEN

Nyheter

Det er beskjeden fra Frps parlamentariske leder i Frp, Harald Tom Nesvik. Han skal i møte med Høie der han vil be helseministeren gi klar beskjed til styret i Helse Midt.

- Det må bli slutt på en gang for alle at miljøet rundt St. Olav driver omkamper i forhold til barneavdelingen ved sjukehuset i Ålesund. Det finnes ingen faglige begrunnelser for at avdelingen ikke skal kunne fortsette som i dag. Nå forventer jeg at helseministeren bruker sin styringsrett og setter en stopper for dette en gang for alltid, sier Nesvik.

Det er Helsedirektoratet som har sendt ut på høring et forslag til hvordan en skal organisere tilbudet til nyfødte med behov for intensivbehandling.


Tilbudet til for tidlig fødte barn:

Krever stans av sentralisering

Arbeiderpartiet frykter at fem neonatal-leger og at 25-30 kompetente spesialsjukepleiere må gå om forslaget til samling av nyfødte blir flyttet til Trondheim.

 

Høringsforslaget har utløst en kamp mellom St. Olav og Ålesund sjukehus om hvem som skal drive dette tilbudet til nyfødte. I fjor var det kamp om hvem som skulle ta imot de for tidlig fødte. Da konkluderte Helse Midt-Norge med at barn født mellom 26. og 28. svangerskapsuke skulle behandles i Ålesund.

- I den nye rapporten som er kommet er det ingen faglige begrunnelser for å flytte denne behandlingen til Trondheim. Denne avdelingen ved sjukehuset i Ålesund fungerer svært godt og da må de få ro til å arbeide videre. Vi må få slutt på den usikkerheten som skapes gjennom omkampene som kommer fra St. Olav, sier Nesvik.


Helse:

Ny trussel mot neonatal-avdelingen ved Ålesund sjukehus

Like før jul ble det avklart at barn født mellom 26. og 28. svangerskapsuke skulle behandles ved Ålesund sjukehus. Nå kan disse barna likevel ende i Trondheim.

 

- Nå forventer du at Høie gir beskjed til styret i Helse Midt?

- Jeg skal ha et møte med Bent Høie om dette nå og jeg forventer at han bruker sin styringsrett og gir beskjed videre til styret så raskt som mulig. Som sagt den usikkerheten som dette skaper må fjernes, sier Nesvik.