Ordførar i Selje på historisk merkedag:

– Det blir før og etter Stad skipstunnel

– Det er sjeldant vi kan bruke store ord, men i dag skal vi få lov.

Stein Robert Osdal (KrF), ordførar i Selje.  Foto: Terje Engås

Stad skipstunnel

Stadhavet er det mest værutsatte og farligste havstykket langs norskekysten. Målet med prosjektet er å sikre en tryggere seilas.

  • Lengde: 1700 meter
  • Høyde mellom bunn og tak: 49 meter
  • Bredde mellom veggene i tunnelen: 36 meter
  • Areal på tverrsnitt: 1625 m2
  • Volum uttak fast fjell: Ca. 3 million m3. Tilsvarer cirka 7,5 million tonn med sprengt fjell
  • Estimerte byggekostnader: Ca. 2,6 milliard kroner
  • Estimert byggetid: Ca. 3-4 år
  • Kilde: Kystverket
Nyheter

Det seier Stein Robert Osdal (KrF), ordførar i Selje, då det torsdag er klart at regjeringa bevilgar totalt 2,7 milliardar til bygging av Stad skipstunnel i Nasjonal transportplan.

Det settast av 1,5 milliardar i første periode, og 1,2 i andre periode av Nasjonal transportplan.

I Selje har gamle som unge møtt opp for å feire det mange kallar ein merkedag.

– Dette er det største og kanskje første store samferdsleprosjektet på sjøen. Det vil binde saman regionen sør og nord om Stad, og gi ei reisetid på 1,5-2 timar til Ålesund. Og kanskje like viktig, det blir 1,5 til to timar for sunnmøringane å kome til vakre Selje ,seier ordføraren.

– No byrjar det store arbeidet med å leggje alt til rette slik at vi kan få oppstart snarast mogleg. Planverket i Selje er i sluttfasen, seier Osdal, som lovar at dei er klar til byggjestart i 2019.

Åpner for hurtigbåtrute fra Ålesund til Bergen

Norled har interesse i å forlenge dagens rute fra Bergen til Selje videre til Ålesund.– Stad er naturens Mexico-mur

Glen Bradley er direktør i brønnbåtselskapet Rostein. I mer enn 20 år har han vært engasjert i spørsmålet om Stad skipstunnel.Historisk dag for Stad skipstunnel

2,7 milliardar til verdas første skipstunnel

Stad skipstunnel skal byggjast i første periode av NTP. Tunnelen er også fullfinansiert.