Prisen du må betale for å reise i bil mellom Ålesund–Molde kan bli 500 kr

Bompengeandelen kan bli 8 milliarder

Ikke engang halvparten av pengene som trengs for at du kan kjøre ferjefritt fra Ålesund til Molde ligger inne i NTP 2018–2029.
Nyheter

Mandag jublet flere i Molde da regjeringen og samarbeidspartiene fortalte at 8 milliarder er inne i NTP når det gjelder Møreaksen, selve fjordkryssinga mellom Vestnes og Molde.