Kortreist mat servert under sild og torskedagene

Lett å skjære torsketunger

Med skarpe kniver skjærer naturbrukselever torsketunger med stor iver. Så serveres freshe varianter av torsk og sild med asiatisk smak. I Atlanterhavsparken møter ungdom gamle og nye fisketradisjoner.
Nyheter

– Torsketunger har vi skjært litt før. Det er enkelt, bare kniven er skikkelig skarp.