Stor miljøgevinst:

Fjord1 tar over Hareid-Sulesund fra Norled

Møre og Romsdal fylkeskommune har tildelt kontrakten for ferjesambandene Sykkylven - Magerholm og Hareid - Sulesund til Fjord1 AS. Kontraktverdien er 2,6 milliarder og CO2-utslippene kan bli redusert med 89 prosent.

  Foto: ARKIV

Nyheter

Det melder Møre og Romsdal fylkeskommune i en pressemelding.

– Kontrakten innebærer en omfattende reduksjon av CO2-utslipp, bruk av fossilt drivstoff og samlet sett lavere energibruk, heter det.

Det skal bygges fem nye plug-in elektriske ferjer, og med disse blir CO2-utslippene redusert fra om lag 18.000 tonn årlig i dag til om lag 1.900 tonn årlig.

Også Sykkylven - Magerholm

I dag er det Norled som opererer på Hareid-Sulesund. Fjord1 tar over fra 1. januar 2019. På Sykkylven-Magerholm fortsetter Fjord1, men den nye kontrakten starter opp i 2020.

Kontraktene gjelder til 2030. Ifølge fylkeskommunen kom Fjord1 AS med det laveste tilbudet i pris, og de har nesten full score på miljøpoeng.

Fjord1-sjefen: – Viktige samband

– Dette er en rutepakke vi hadde lyst på. Det er store og flotte samband som er viktige ut fra vår lokalisering. Samtidig innebærer dette ny og spennende teknologi, sier Neteland til smp.no.

Han påpeker at det er klageadgang på tildelingen, men per i dag ligger det an til at Fjord1 drifter flere nye samband i årene framover.

De neste årene vil rederiet med Herøy-selskapet Havilafjord som hovedaksjonær, overta drifta på sju samband i Hordaland.

Nye ferjer

Det bidrar til at moderniseringen av ferjeflåten skyter fart. Også på Hareid-Sulesund og Magerholm-Sykkylven kan folk vente seg splitter nye ferjer når Fjord1 overtar.

– Vi regner med å avgjøre hvor ferjene skal bygges i løpet av to til tre måneder og prinsipielt ønsker vi å bygge i Norge. Samtidig vurderer vi hele tiden hva som er smart å gjøre ut fra det totale materiellet vi sitter på. Andre steder kan det være aktuelt å bygge om ferjer, påpeker Neteland.

Fra 1. januar 2018 åpner Fjord1 også det første helelektriske sambandet i verden på Anda-Lote i Nordfjord.

Miljøkrav

Totalsummen for kontrakten er nærmere 2,6 milliarder kroner.

– Det har vært god konkurranse om oppdraget, og vi er trygge på at vi sammen med Fjord1 vil gi trafikantene et godt tilbud i årene framover, sier samferdselssjef Arild Fuglseth.

Les også: Krever nye ferjer på samband

Bellona mener miljø vektes for lite i anbud (krever abonnement)

Fuglseth sier til smp.no at det blir eldrift med hybridvarianter.

– I forbindelse med krav i den politiske bestillingen er det en klimaplan vi prøver å innfri. Derfor er det stilt strenge miljøkrav i anbudet, sier Fuglseth til smp.no.


Stiller strenge miljøkrav

Stor interesse for ferjetilbod

Fylkeskommunen er svært nøgd med interessa mellom ferjeselskap for å drive ferjer over Storfjorden.